Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Aandachtspunten bij declaratie ambulante zorg

Het is niet altijd duidelijk of en hoe ambulante zorg gedeclareerd mag worden bij personen met diabetes binnen de basisverzekering. Met het oog op contractering in 2016 ontvangen we hier op dit moment veel vragen over.

De kosten voor de medisch noodzakelijke voetzorg kunt u altijd declareren. De kosten die u maakt omdat u deze zorg ambulant levert (ambulante kosten), kunt u normaliter gewoon declareren.

Factureren kosten ambulante zorg
Als u de zorg ambulant levert als service (de patiënt kan wel naar de praktijk komen, maar heeft liever dat u op locatie komt), dan wordt deze niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt de ambulante kosten dan niet declareren bij de verzekeraar/hoofdaannemer. Hiervoor kunt u wel een aparte factuur uitschrijven aan de patiënt, die u met de patiënt afrekent. Het is belangrijk dat u de patiënt hier vooraf over informeert. Op de factuur moet duidelijk te zien zijn dat het geen medisch noodzakelijke zorg betreft.

Niet declareren kosten ambulante zorg
Als uw patiënt een verwijzing heeft van de verwijzer (huisarts/ praktijkondersteuner/ diabetesverpleegkundige) voor zorg aan huis, dan wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt de ambulante kosten niet declareren. U kunt deze kosten niet afrekenen met de cliënt en ook niet factureren aan de podotherapeut. Uw ambulante kosten zijn opgesloten in het tarief dat u ontvangt van de hoofdaannemer.