Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: Antwoord vraag vd week (43): Gaat ProVoet weer langs zorgverzekeraars voor 2016? (video)

Iedere twee weken kunnen onze leden een vraag stellen aan de medewerkers van het stafbureau. We kiezen de meest interessante vraag uit en laten die door één van de medewerkers beantwoorden.

We hebben de vraag van @Bea L."Maken jullie dit jaar weer jullie rondje langs de zorgverzekeraars? Is er al zicht op de situatie voor 2016?" 

Bekijk hier de video waarin beleidsmedewerker Marry van Baren de vraag beantwoordt.

Het antwoord van Marry in tekstvorm:
"We hebben het hele jaar door regelmatig contact met zorgverzekeraars. Dit gebeurt via mail en telefonisch, maar ook persoonlijk tijdens de bezoeken. Deze gesprekken zijn heel waardevol. Het is een goede manier om te evalueren en de knelpunten inzichtelijk te maken. We kunnen dus echt de belangen van de beroepsgroep behartigen. Het zorgt er ook voor dat we makkelijk contact kunnen leggen met de juiste personen als dat nodig is. Dit geldt natuurlijk ook andersom. 

2015 stond in het teken van de contractering van diabetische voetzorg buiten de keten en de evaluatie van de NZa. We hebben de knelpunten tijdens die evaluatie op tafel gelegd. De NZa gaat door met de evaluatie, omdat het proces nog niet optimaal verloopt. De contractering onder de podotherapeuten zal ook in 2016 op dezelfde wijze als nu verlopen. Als uit de evaluatie blijkt dat het proces moet veranderen, dan zal dit in de loop van 2016 duidelijk worden.

We signaleren binnen de contractering van de diabetische voetzorg binnen de keten een verschuiving. Waar zorggroepen in het begin vaak contracten sloten met zowel pedicures als podotherapeuten, zien we nu een verschuiving naar contractering van de volledige voetzorg met podotherapeuten. Dit betekent dat binnen de keten de podotherapeut steeds vaker hoofdaannemer is.

Diabetische voetzorg wordt door steeds minder verzekeraars opgenomen in aanvullende pakketten. Het idee hierachter is dat de medisch noodzakelijk voetzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen waar de voetzorg in de AV behouden blijft. Voor de vergoeding van voetzorg voor de reumatische voet in de aanvullende verzekering wordt er weinig verandering verwacht in 2016.

Zodra zorgverzekeraars hun vergoedingen voor 2016 bekend maken (vanaf midden november) bundelen we deze tot een overzicht en plaatsen dat op de website."