20 maart 2018

Actueel: De sportpedicure

We zien dat er steeds meer aandacht is voor voetzorg bij sporters, o.a. doordat de sporters meer aandacht gaan schenken aan hun voeten maar ook omdat er bij sporters met specifieke voetproblemen vraag is naar specifieke voetzorg. Deze vraag heeft ertoe geleid dat er een specifieke opleiding gericht op complexe voetzorg bij sporters, is opgezet. Deze opleiding is voorgelegd voor accreditatie bij de SCAS (zie verderop). ProVoet ziet in een specialisatie als sportpedicure mogelijkheden voor haar leden om zich extra te ontwikkelen en te profileren. De pedicure met specialisatie ‘sport’ beschikt over kwaliteiten die sporters met (complexe) voetproblemen kan helpen.

ProVoet vindt het belangrijk dat een specialisatie als sportpedicure goed is geborgd door een onafhankelijke partij. Daarnaast is het belangrijk aan te sluiten bij bestaande structuren. Het diploma pedicure en medisch pedicure zijn voor ProVoet de basisvereisten waaraan een beroepsbeoefenaar aan moet voldoen. Voor specifieke doelgroepen waar extra specifieke kennis voor nodig is (niches in de markt) geldt dat de erkenning hiervoor ook extern moet gebeuren. Omdat ProVoet signaleert dat deze specifieke markt er is, ondersteunt zij dan ook het verzoek om registratie van de opleiding tot sportpedicure bij het register van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Pedicures die deze opleiding hebben gevolgd worden dan opgenomen in het Register van de SCAS.

Let wel ook voor de pedicure (zonder specialisatie sport) is er perspectief in de sport. Dit perspectief ligt dan bij de groeiende behoefte van sporters om hun voeten regelmatig te controleren en te verzorgen. Dit in tegenstelling de vraag naar specifieke voetzorg waarvoor een extra opleiding gevolgd kan worden.

De SCAS houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van:

- de vakbekwaamheid van personen die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures

- de kwaliteit van het opleidingsinstituut
- de kwaliteit van de cursusinhoud.

ProVoet maakt deel uit van het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen buigt zich over de inhoud en opzet van de opleiding. Hierdoor wordt de kwaliteit gegarandeerd en kunnen de sporters straks een sportpedicure vinden die de benodigde deskundigheid heeft.

Opleiders die een opleiding tot sportpedicure willen laten accrediteren kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de SCAS. Voor meer informatie over het SCAS: www.scascertificering.com/