Overslaan en naar de inhoud gaan

26 maart 2018

Actueel: Diabetische voetzorg in 2015

De afgelopen jaren hebben er verschillende wijzigingen plaatsgevonden in de diabetische voetzorg. Ook voor 2015 gaat er het een en ander veranderen in de financiering en organisatie van de diabetische voetzorg. In deze nieuwsbrief zullen de belangrijkste veranderingen toegelicht worden. Hierbij gaat het over de contouren van het beleid, omdat volledige duidelijkheid pas gegeven kan worden als in november de polisvoorwaarden bekend zijn.

Zorgprofielen

Op basis van de nieuwe zorgmodule is de diabetische voetzorg gespecificeerd naar 4 zorgprofielen. Zorgprofiel 0 en 1 worden niet (meer) vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kunnen echter wel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering (afhankelijk van het gekozen pakket). Zorgprofiel 2, 3 en 4 vallen onder de basisverzekering. De hoofdbehandelaar voor deze zorgprofielen is de podotherapeut. In de meeste gevallen zullen zorggroepen het contract voor de voetzorg sluiten met de hoofdbehandelaar, de podotherapeut. De podotherapeut kan voor de instrumentele behandeling van cliënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 een pedicure contracteren.

Als de voetzorg in uw regio in 2014 gecontracteerd was, dan is het verstandig om bij de zorggroep na te gaan hoe zij de voetzorg voor 2015 willen gaan regelen.

Als de voetzorg in uw regio in 2014 niet gecontracteerd was, dan zal de zorgverzekeraar naar verwachting rechtstreeks gaan contracteren met de hoofdbehandelaar (podotherapeut). Ook dan geld dat je als pedicure een contract met de podotherapeut aan kan gaan.

In dit artikel kun je lezen hoe de DM-voetzorg binnen de keten, buiten de keten en in de aanvullende verzekering geregeld is.

Contract onder podotherapeut

ProVoet heeft samen met de NVvP een conceptcontract ontwikkeld wat kan dienen als basis voor overleg tussen pedicures en podotherapeuten. De podotherapeuten zijn ook geïnformeerd over dit voorbeeldcontract. Ons advies is om de samenwerking aan te gaan. Als je cliënten hebt die vallen in zorgprofiel 2, 3 en 4, leg dan contact met de podotherapeuten met wie je samenwerkt en ga met hen in gesprek.

Klik hier om het voorbeeldcontract te openen.

Wie benadert wie?

Als je cliënten hebt die vallen binnen zorgprofiel 2, 3 en 4 en je weet bij welke podotherapeut zij onder behandeling zijn, leg dan contact om de samenwerking aan te gaan. ProVoet heeft overleg gevoerd met het KRP en zij zullen op aanvraag van podotherapeuten de gegevens van KRP-geregistreerde pedicures binnen een postcodegebied verstrekken. De samenwerking kan dus van beide kanten worden opgezocht.

Wat adviseer ik mijn cliënten?

Jouw cliënten met zorgprofiel 0 en 1 kunnen vergoeding voor hun voetzorg krijgen uit de aanvullende verzekering. Adviseer hen om hun polisvoorwaarden hierop te controleren of eventueel over te stappen. Cliënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 zullen tijdens de jaarlijkse controle in de huisartsenpraktijk doorgestuurd worden naar een podotherapeut voor het gericht voetonderzoek. Zij kunnen aangeven dat zij graag voor de instrumentele behandeling naar hun eigen pedicure gaan. Als er een contract is met deze pedicure zal hij/zij de cliënt doorverwijzen of indien mogelijk, een nieuw contract sluiten.

Digitaal declareren

Zorgverzekeraars willen naar digitale declaratiesystemen. Het is daarom van belang dat je een overeenkomst hebt met VECOZO als je rechtstreeks gaat declareren (aanvullende verzekering). Binnen de keten declareer je volgens de contractafspraken bij de podotherapeut.