Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Duidelijkheid over opleidingen, opleiders en specialisaties

Op zaterdag 20 mei ontmoetten leden, bestuur en werkorganisatie van ProVoet elkaar tijdens de ALV. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als organisatie en bestuur goede voelsprieten hebben voor wat er in de branche speelt. Toch is zo’n ALV een mooie kans om de mening direct van de beroepsgroep zelf te horen. Ik zag duidelijk bevestiging voor een aantal initiatieven die we momenteel ontwikkelen.

Als het om duidelijkheid gaat, zie ik op korte termijn volop kansen en wensen op het gebied van opleidingen. Onze branche is hierin behoorlijk ‘vrij’ om opleidingen te regelen op een manier die goed werkt voor onze beroepsgroep. Goede voorbeelden hiervan zijn de branchediploma’s medisch pedicure en pedicure, welke goed aansluiten bij behoeften van de zorgmarkt, maar ook van de pedicure zelf: 95% van onze leden heeft een branchediploma.

Opleiding is de basis voor de kwaliteit van onze leden en de uitstraling van onze branche, daarom zetten we ons daar vanuit ProVoet sterk voor in. Vanuit onze rol als belangenbehartiger zetten we ons op dit gebied ook in voor duidelijkheid. Het is voor onze (toekomstige) leden belangrijk dat ze weten wat ze kunnen verwachten van een opleiding. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook welke nieuwe kansen hen dit biedt. Bijvoorbeeld doordat de pedicure hierdoor toegang krijgt tot een nieuwe markt, of doordat het de pedicures helpt in het zich profileren richting de consument en het zorgveld. Als het gaat om duidelijkheid is het voor de consument en het zorgveld (en dus voor ons) belangrijk te weten welke ‘smaken’ (specialisaties/kwalificaties) er zijn en wat ze van wie mogen verwachten.

Eén van de zaken die we hierbij aan het organiseren zijn, is de borging van het branchediploma. Tot 1 januari a.s. wordt dit geregeld door het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE). Vanaf 1 januari wordt dit geregeld door een nieuwe onafhankelijke stichting die momenteel in voorbereiding is door ProVoet. Want de continuïteit en kwaliteit van de branchediploma’s zijn belangrijk voor de beroepsgroep en onze vereniging.

Hiernaast horen we regelmatig de vraag: “wanneer is iets een ‘specialisatie’ en aan welke voorwaarden moet zo’n opleiding dan voldoen?”. Hier gaan we ons vanuit ProVoet nog sterker voor inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de specialisatie medisch pedicure sport. Deze specialisatie richt zich op een nieuwe markt. Wil je die zorg goed in kunnen vullen, dan zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Om de kwaliteit van de specialisatie te borgen is een competentieprofiel opgesteld. Hier staat duidelijk en realistisch beschreven waar zo iemand aan moet voldoen. Wij vinden het dan ook niet meer dan logisch dat een pedicure zich alleen medisch pedicure sport mag noemen, als de opleiding voldoet aan het competentieprofiel.

Dus, ProVoet gaat met een aantal initiatieven onze gidsfunctie verder uitbouwen om pedicures, consumenten en anderen duidelijkheid en transparantie te bieden. Dat wil zeggen, dit zijn de specialisaties de we kennen en dit zijn de competenties die daarbij horen. En welke opleiders voldoen aan de minimumeisen die we daarbij stellen? En brengt het onze leden datgene wat vooraf wordt gesuggereerd? Dat we hier ook gebruik gaan maken van recensies van pedicures die de opleiding al hebben gevolgd spreekt denk ik voor zich. Gelukkig zijn vele opleiders blij met deze insteek. Want als je kwaliteit levert dan gaat dat hiermee bevestigd worden. En als je jezelf als opleider wilt blijven ontwikkelen, dan is dergelijke feedback een mooi cadeautje.

En alles met als doel; het versterken van onze branche. Verhogen van kwaliteit, helderheid en transparantie naar consumenten en zorgverleners. Om zodoende nog meer mensen bewust te maken van het belang van goede voetzorg!

Ron Verschuren
Directeur