Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: Evaluatie NZa

Op maandag 7 september waren alle relevante veldpartijen uitgenodigd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de diabetische voetzorg in de afgelopen tijd te evalueren. En dan specifiek de voetzorg bij diabetespatienten die - om wat voor reden dan ook - plaatsvindt buiten de keten. De algemene opvatting van de vergadering was dat het proces op zorginhoudelijke gronden redelijk tot goed verloopt. Voor 2016 blijft de situatie dan ook hetzelfde.

Er zijn tegelijkertijd knelpunten geconstateerd, zoals het vaststellen van het juiste zorgprofiel. En het feit dat patiënten het gericht voetonderzoek in zorgprofiel 1 zelf moeten betalen als zij in tweede instantie Simm’s 0 blijkt te zijn. De NZa pakt deze punten op. Zorgverzekeraars Nederland gaf aan dat de kosten voor voetzorg behoorlijk gestegen zijn. En de vraag is natuurlijk wat zorgverzekeraar Achmea gaat doen, of zij vanaf 2016 wel in de keten gaat werken, of nog steeds niet.

Mochten er uit de evaluatie zaken blijken die beleidsmatig aangepast moeten worden, dan gaan deze in per 2017. Maar dat is nu nog niet bekend, de evaluatie wordt vervolgd. We houden je op de hoogte.