Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Gaat de pedicure DV/RV verdwijnen?

We merken dat een deel van onze leden pedicure DV/RV behoefte heeft aan meer duidelijkheid over hun toekomst in de branche. Een terugkerende vraag is: gaat de pedicure DV/RV verdwijnen? Het antwoord van ProVoet: uiteindelijk zal de plusser door diverse ontwikkelingen verdwijnen. Dit zal niet op korte termijn gebeuren en niet door toedoen van ProVoet. Wij proberen onze leden zo goed mogelijk te begeleiden in deze ontwikkeling.

Groep DV/RV wordt kleiner
De groep pedicures DV/RV wordt steeds kleiner. Dit komt deels doordat ze zich opscholen tot medisch pedicure. Daarnaast is er natuurlijk verloop, vanwege leeftijd of individuele afwegingen. Ook groeit deze groep niet meer omdat deze losse certificaten niet meer worden uitgegeven.

Zorgmarkt geeft voorkeur aan medisch pedicure
Rond de invoering van de ketenzorg werd duidelijk dat de zorgmarkt vraagt om de medisch pedicure. In contact met zorgverzekeraars en andere sleutelpartijen in de zorg (bv. NZa) zetten we altijd in op alle pedicures die geregistreerd zijn in het KRP, ongeacht de kwalificatie. We zien dat zorgverzekeraars het KRP nog steeds als norm hanteren. Wel is duidelijk te zien dat zorggroepen en podotherapeuten steeds meer de samenwerking aangaan met de medisch pedicure.

Pedicure DV/RV blijft in KRP
Het bestuur van ProCERT heeft hierover een duidelijk standpunt ingenomen: in de nieuwe beleidsperiode die per 1 januari 2018 start, behoudt de pedicure DV/RV gewoon haar plaats in het KRP.

ProVoet blijft pedicures DV/RV ondersteunen
We hebben in de markt al enkele jaren beleid gericht op twee groepen: de pedicure en de medisch pedicure. Daarnaast hebben we te maken met twee markten, namelijk de zorgmarkt en de verzorgingsmarkt. De vraag is: hoe kunnen we de (vaak zeer ervaren) pedicures DV/RV vanuit ProVoet ondersteunen binnen dit beleid en de huidige ontwikkelingen, zodat ze zich in beide markten goed kunnen profileren?

Het is onze verantwoordelijkheid om leden over ontwikkelingen te informeren en te begeleiden in het maken van toekomstgerichte keuzes. Naast dat we hierover regelmatig communiceren, hebben we bijvoorbeeld het ECVET-traject Maatwerk Medisch Pedicure ontwikkeld. Dit traject houdt rekening met ervaring, kennis en vaardigheden die bij de groep pedicures DV/RV vaak ruim aanwezig is.

Móet een pedicure DV/RV medisch pedicure worden?
Nee. Het belangrijkste is dat je als ondernemer toekomstgerichte keuzes maakt. Waar je toekomst ligt is persoonlijk. Wil je jezelf vooral op de zorgmarkt richten, dan is het gezien de ontwikkelingen wellicht verstandig om het diploma medisch pedicure te halen. Daarnaast is er natuurlijk de verzorgingsmarkt die voor alle pedicures kansen biedt. De verzorgingsmarkt is in de praktijk veel groter dan de zorgmarkt.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, reageert u dan gerust op het ProVoet Forum, of neemt u contact met ons op via 0318 55 13 69 of info@provoet.nl

Met vriendelijke groet,

Ron Verschuren
Directeur ProVoet