Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Herziene richtlijnen DV/RV binnenkort klaar

In 2009 zijn op initiatief van ProVoet de richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus en van personen met een reumatische aandoening ontwikkeld. De richtlijnen zijn in 2013 geëvalueerd. Uitkomst was dat het wenselijk is om de richtlijnen te herzien op basis van nieuwe inzichten.

Hiervoor is een werkgroep ingesteld van inhoudsdeskundigen en experts op het gebied van richtlijnontwikkeling. Onder leiding van het CBO hebben zij een evidence based traject doorlopen om de richtlijnen te herzien. Daarbij zijn nieuwe inzichten uit wetenschappelijke literatuur opgenomen en zaken op basis van de expertmening van inhoudsdeskundigen aangepast. Ook zijn inzichten doorgevoerd uit andere recente publicaties, zoals van Reade en de Richtlijn Diabetes van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Doordat de NIV-richtlijn later dan verwacht werd afgerond, is het traject enigszins vertraagd. Belangrijk onderdeel van het proces was een commentaarronde, waarin diverse koepelorganisaties zijn uitgenodigd om te reageren op een concept van de richtlijnen.

Enkele nieuwe thema’s in de richtlijnen: effectiviteit huidthermometer ten opzichte van handmatig meten, betrouwbaarheid van de doppler bij vaatonderzoek, het gebruik van handschoenen bij het voetonderzoek en de toepassing van laser en PACT.

De herziene richtlijnen worden naar verwachting uiterlijk in november van dit jaar gepubliceerd. Momenteel wordt nog gekeken wat de beste vorm is voor publicatie. Hierbij wordt gekeken naar een digitaal document en/of een boekje. De nieuwe inzichten worden binnenkort verwerkt in de E-learning richtlijnen van ProVoet, beschikbaar via de webshop op www.ProVoet.nl