09 juli 2021

Actueel houden persoonlijke gegevens

In dit digitale tijdperk vindt uitwisseling van informatie veelal digitaal plaats. Het is belangrijk om je gegevens actueel te houden.  Dit geldt voor je gegevens bij ProVoet, in het KRP bij ProCERT en ook een eventuele registratie in het AGB-register. Vul de juiste gegevens op de juiste plekken in. Omdat in veel gevallen sprake is van een ‘Mijn’-omgeving ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens en daarmee je bereikbaarheid. Het wel of niet ontvangen van nieuwsbrieven of e-mailberichten beïnvloed je dus zelf. We hebben een aantal tips:

-    Vul bij het veld ‘voorletters’ ook alleen voorletters in (dus geen volledige voornaam)
-    Plaats punten tussen je voorletters
-    Vul een lidnummer van ProVoet alleen in met cijfers (maximaal 6)
-    Vul bij huisnummertoevoeging alleen de gehanteerde toevoeging in (geen hele teksten / toelichting)
-    Vul geen teksten in bij velden waar dat niet voor bedoeld is 
-    Zorg voor een actueel e-mailadres en telefoonnummer, zodat je bereikbaar bent 
-    Vul bij het KVK-nummer het 20-cijferige KVK-registratienummer in (het 8-cijferige eigen KVK-nummer en het 12-cijferige vestigingsnummer)
-    Vul bij het BTW-nummer het gehele btw-identificatienummer (btw-id) in, dit bestaat uit 14 posities:

  • de landcode NL
  • 9 (willekeurige) cijfers
  • de letter ‘B’
  • een controlegetal van 2 cijfers

-    Vul bij het IBAN-nummer het gehele IBAN-nummer in van jouw bank, dit bestaat uit 18 posities:

  • de landcode NL
  • een controlegetal van 2 cijfers
  • de bankcode van 4 letters
  • één of meerdere ‘opvul-nullen’
  • het rekeningnummer

-    Vul alleen het BIC-nummer in als je een buitenlandse bankrekening hebt. Je kunt in dat geval het BIC-nummer opzoeken via de website www.iban.org

Je kunt jouw gegevens wijzigen via jouw persoonlijke ‘Mijn’-omgeving op de ProVoet-website. Onder het kopje “Mijn gegevens” vind je jouw gegevens. Als je praktijkgegevens veranderen, wijzig dan ook onder het kopje “Mijn praktijk” jouw gegevens.

Voor gegevens die je niet kunt wijzigen, mag je een e-mail sturen aan info@provoet.nl. Vermeld duidelijk je naam en ProVoet-lidnummer in de e-mail. Voor het aanpassen van financiële gegevens (IBAN en BIC) moet je een machtigingsformulier invullen.