Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: Kosten diabetische voetzorg toch weer gestegen

De kosten voor voetzorg aan diabetici zijn de afgelopen jaren gestegen. Hierover ontvangen we regelmatig berichten van zorgverzekeraars. Vooral de toename van het aantal patiënten dat in zorgprofiel 3 valt, is veel hoger dan verwacht.

De NVvP stelt in een bericht van afgelopen week dat de stijging van het aantal patiënten in zorgprofiel 3 komt doordat er nu meer patiënten gezien worden door de podotherapeut. De NVvp stelt dat deze patiënten voorheen alleen onder behandeling waren van een pedicure en niet werden doorverwezen. De NVvP heeft dit standpunt afgelopen week gecommuniceerd aan alle podotherapeuten.

ProVoet is van mening dat het NVvP-standpunt niet juist is. In 2013/2014 heeft ProVoet al zorgen geuit over de voorgenomen constructie van voetzorg buiten de keten. Ons grootste bezwaar was dat de ‘onafhankelijke controle’ vrijwel afwezig is. Waar binnen de keten de huisarts/ praktijkondersteuner de Simm’s classificatie en het zorgprofiel vaststelt, is dit buiten de keten minder concreet geregeld. In de praktijk is het naast de huisarts/POH vaak de podotherapeut die het zorgprofiel bepaalt. Dit is in onze ogen een onwenselijke situatie omdat het zorgprofiel direct gekoppeld is aan het zorgbudget en een onafhankelijk controlemechanisme ontbreekt.