Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: Lezing 'Wet- en regelgeving voor de pedicure'

Iedere (medisch) pedicure heeft er, bewust of onbewust, dagelijks mee te maken: wet- en regelgeving.

In iedere pedicurepraktijk zijn er cliënten die uw professioneel goede adviezen in de wind slaan omdat ze zelf het gezondheidsrisico onderschatten, ronduit eigenwijs zijn of zelfs wilsonbekwaam zoals bij (beginnende) dementie. Wat kun je, mag je, of moet je zelfs ondernemen wanneer jouw cliënt het advies om een arts te bezoeken consequent negeert en je vermoedt dat niet inschakelen van een arts gezondheidsschade met zich mee brengt? Situaties als deze kunnen een 'conflict van plichten' veroorzaken. Op de lezing wet- en regelgeving hoor je wat de zogenaamde 'bemoeizorgregeling' voor jou betekent.

En wat als het de behandelend (huis)arts is die telkens aan jouw cliënt aangeeft "er is niets aan de hand!" terwijl je sterk het vermoeden hebt dat er bijvoorbeeld een tumor aan de voet of ulcus onder het eelt bestaat? Wanneer achteraf blijkt dat je gelijk had, wie is er dan verantwoordelijk voor de opgelopen gezondheidsschade? Hoe bewijs je dat je weldegelijk als een 'goed zorgverlener' hebt opgesteld?

Waar kan jouw cliënt of patiënt terecht met een klacht? En wat dien je te regelen om klachten en claims goed te kunnen afhandelen? Welke beroepsverzekeringen heb je daarbij nodig?

Wil je meer weten over wat de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) voor jou en jouw cliënten betekent, wanneer je aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebt te houden, aan welke regelgeving uit de Wet BIG je als (medisch) pedicure gehouden bent, en wat de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) voor jou en jouw zorgcliënten betekent?