Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Nadere toelichting modelovereenkomsten DBA (vervanging VAR)

Vanaf 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) de oude VAR. Dit kan gevolgen hebben voor de pedicurepraktijk. Om ProVoet-leden hierin te ondersteunen hebben we twee voorbeeldovereenkomsten op laten stellen voor de meest gangbare situaties: praktijkverhuur en tijdelijke waarneming. Beide overeenkomsten zijn voor leden beschikbaar op onze website.

We merken dat de nieuwe situatie en de voorbeeldovereenkomsten vragen oproepen. Dit is begrijpelijk en geldt niet alleen voor de pedicurebranche. Recent kwam het nieuws naar buiten dat slechts 17% van de ingediende modelovereenkomst is goedgekeurd door de Belastingdienst. De rest is nog in behandeling, ingetrokken door de indiener, of afgewezen. In dit item proberen we de situatie voor de pedicure, en het gebruik van de modelovereenkomst wat duidelijker te maken. 

Belastingdienst: stoelverhuur is geen verhuur
Een constructie die veel wordt gebruikt in de pedicurebranche is die van stoelverhuur. Je deelt een klantenbestand en krijgt ieder de inkomsten van de door jou behandelde klanten. De huurder draagt daarvoor een bepaald bedrag af aan de verhuurder. De Belastingdienst ziet dit niet als pure verhuur, maar als samenwerking. Dit is in feite niet veranderd met de overgang naar de DBA. In het verleden is hier nooit streng op toegezien, waardoor de situatie kon blijven bestaan.

Dit betekent dan ook dat de modelovereenkomst vooral goed past voor nieuwe situaties. De huidige praktijksituatie past in veel gevallen niet goed binnen de modelovereenkomst. Je hebt dan eigenlijk de volgende keuze:

a) Praktijksituatie aanpassen zodat deze wel past binnen het standaardcontract (en wat de Belastingdienst ziet als verhuur)

b) Jurist inschakelen om een overeenkomst op te stellen waarin de praktijksituatie goed wordt gevangen. Laat deze ook altijd toetsen bij de Belastingdienst.

Wat wordt verstaan onder tijdelijke waarneming?
De modelovereenkomst van opdracht kan worden gebruikt voor tijdelijke waarneming. Hierbij is jammer genoeg geen duidelijkheid over de tijdspanne waarbinnen de Belastingdienst de waarneming ziet als tijdelijk en wanneer niet. Twijfel je of de termijn wordt gezien als tijdelijk, informeer dan bij je eigen juridisch adviseur om dit goed te regelen.

Bij twijfel: neem een jurist in de arm
Voorkom dat je een schijnconstructie creëert en vervolgens door de belastingdienst wordt aangeslagen voor loonbelasting. Neem bij twijfel een juridisch adviseur in de arm. Je kunt hierbij de overeenkomst van opdracht meenemen als uitgangspunt.

Modelovereenkomst voor verzorgingstehuis vraagt om modelovereenkomst
We hebben signalen gekregen van situaties waarin het verzorgingstehuis om een modelovereenkomst vraagt. Over het algemeen is het makkelijker als het verzorgingstehuis deze opstelt, zij hebben immers vaak met meerdere ZZP’ers te maken. Is dat geen optie, gebruik dan de modelovereenkomst als uitgangspunt en maak deze passend met hulp van een jurist.

Voorbeeldovereenkomsten Belastingdienst
Op de website van de Belastingdienst vind je diverse modelovereenkomsten van andere beroepsgroepen en voor andere situaties. Deze kun je wellicht gebruiken om met hulp van een overeenkomst een goed-passende overeenkomst op te stellen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van de overeenkomsten, stel ze dan hieronder. We zullen die dan zo snel mogelijk beantwoorden.