Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: NZa evalueert voetzorg DM-patiënten

Ook als er geen ketenzorg is, is het belangrijk dat patiënten de zorg krijgen die nodig is. Deze situatie geldt voor ongeveer 10% van alle DM-patiënten. Hiervoor zijn in 2014 prestatie indicatoren opgesteld. ProVoet vertegenwoordigde in dit overleg de pedicures.

ProVoet heeft hierbij aangegeven dat de afspraken acceptabel waren omdat het een kleine groep patiënten betrof (+/- 10%), bij een beperkt aantal individuele huisartsen .Voor de overige patiënten was de zorg goed geregeld in de keten.

Achmea hanteert bovenstaande regeling voor alle DM-patiënten. Daarnaast is er een aantal zorggroepen dat dit voorbeeld heeft gevolgd. Hierdoor zijn de afspraken voor uitzonderingsgevallen van toepassing op 30 tot 40% van de DM-patiënten.

ProVoet heeft deze onwenselijke situatie aan de kaak gesteld. Ook uit andere richtingen is onvrede geuit. Als reactie hierop heeft de NZa enkele partijen, waaronder ProVoet benaderd voor meer informatie.

ProVoet heeft bij de NZa aangekaart dat deze situatie onwenselijk is: een onnodige schijf (podotherapeut) als hoofdaannemer maakt de zorg minder efficiënt. Mede naar aanleiding hiervan start de NZa binnenkort een evaluatie, waarbij het model onder de loep wordt genomen. Mocht dit leiden tot wijzigingen, dan zullen deze naar verwachting vanaf 2018 van kracht worden.