Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: Problemen rondom individuele behandelplannen en controleconsulten

Een behandelplan dat volledig is en op maat gemaakt voor de patiënt is essentieel voor goede voetzorg. ProVoet heeft dit herhaaldelijk aangekaart in de evaluatie met de NZa en de gesprekken met de zorgverzekeraars. Zowel de NZa als de zorgverzekeraars onderkennen dit belang van individuele behandelplannen en maatwerk. Toch ontvangen we signalen dat hier in de praktijk van afgeweken wordt.

Behandelplan niet op maat
Het behandelplan wordt vaak niet op maat gemaakt: het aantal behandelingen wordt afgeleid van het zorgprofiel in plaats van de noodzaak van voetzorg voor de patiënt.

Ontoereikende controles
Controles vinden telefonisch plaats of worden niet goed uitgevoerd, bijvoorbeeld doordat de schoenen niet uit gaan tijdens de controle. Deze consulten zijn er om te controleren of het behandelplan goed aansluit op de patiënt en om snel in te kunnen grijpen bij (dreigende) wonden en/of complicaties. Als je dit signaleert kun je de podotherapeut hier op aanspreken.

Controleconsulten gecombineerd met instrumentele behandeling
Podotherapeuten voeren de controleconsulten wel uit, maar combineren dit soms met een instrumentele behandeling. Hoewel de podotherapeut als hoofdbehandelaar er altijd voor kan kiezen een instrumentele behandeling zelf uit te voeren, is dat niet conform de afspraken in de zorgmodule. Speelt dit in jouw regio, houd hier dan rekening mee bij de contractbespreking.

Voorstel: patiënt krijgt afschrift behandelplan
Een mogelijke oplossing voor (een deel van) deze problemen is om de patiënt een afschrift van het behandelplan mee te geven. De patiënt begrijpt dan beter wat medisch noodzakelijke voetzorg inhoudt. Dit kan bovendien bijdragen aan het verminderen van de discussie over de te leveren zorg tussen patiënt en de pedicure of podotherapeut. De Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft deze suggestie gedaan tijdens de evaluatie bij de NZa. ProVoet steunt de suggestie van de DVN.