Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: ProVoet communiceert vanaf nu over de pedicure en medisch pedicure

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) vanochtend (20-05-2017) heeft ProVoet haar standpunt uitgelegd over de plusser. Hieronder kun je nog eens rustig (na)lezen wat dit inhoudt.

ProVoet communiceert vanaf nu over de pedicure en medisch pedicure

De zorgmarkt geeft steeds meer de voorkeur aan de medisch pedicure boven de pedicure DV en/of RV. ProVoet heeft deze ontwikkeling tijdig ingezien en hier beleid op gevoerd om de beroepsgroep voor te bereiden op de toekomst. De volgende stap is dat ProVoet vanaf nu alleen nog communiceert over de pedicure en de medisch pedicure. ProVoet blijft zich wel gewoon op andere manieren inzetten voor de pedicure DV en/of RV.

Zorgmarkt: behoefte aan duidelijkheid
In 2005 hebben we vanuit ProVoet laten inventariseren waar de zorgmarkt behoefte aan had als het gaat om voetzorg. Daarbij kwam aan het licht dat er onduidelijkheid bestond over de verschillende kwalificaties en wat men van wie mocht verwachten.

Zorgmarkt geeft voorkeur aan medisch pedicure
Rond de invoering van de ketenzorg werd duidelijk dat de zorgmarkt steeds vaker vraagt om de medisch pedicure. Vooral zorggroepen en podotherapeuten geven steeds meer de voorkeur aan de medisch pedicure. Zorgverzekeraars hanteren nog steeds het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) als norm.

De rol van ProVoet
Een taak van ProVoet is om dit soort ontwikkelingen te signaleren en haar leden daarin mee te nemen, erop voor te bereiden en te ondersteunen. Dit alles om de beroepsgroep toekomstbestendig te maken. Hier hebben we vanuit ProVoet sterk op ingezet, zowel in de huidige als in de vorige beleidsperiode. Enerzijds door leden herhaaldelijk, via verschillende kanalen te informeren over de ontwikkelingen, hoe we hier als beroepsgroep mee om kunnen gaan en welke rol we hierin als ProVoet spelen. Anderzijds door onder andere de volgende acties:

- 2005: ontwikkeling kwalificatie medisch pedicure. Mede op initiatief van ProVoet wordt de nieuwe kwalificatie medisch pedicure opgezet om invulling te geven aan de behoefte vanuit de markt.

- 2008: eerste diploma’s medisch pedicure uitgereikt.

- 2009: start KRP. Op initiatief van ProVoet is het Kwaliteitsregister voor de pedicure (KRP) opgezet. Het KRP levert een positieve bijdrage aan de beeldvorming richting de zorgmarkt en zorgt ervoor dat de pedicure DV/RV zich ontwikkelt richting de competenties van de medisch pedicure.

- Medio 2009: uitreiking laatste certificaten DV en RV.

- In het beleidsplan 2015-2020 Samen Steeds Sterker schetsen we het beeld van de twee groepen nog duidelijker. Hierin hebben we toegezegd in 2018 een definitief besluit te nemen over de positionering van de groep pedicure DV/RV.

- 2016: start traject Maatwerk Medisch Pedicure (MMP) om de overgang te vergemakkelijken. Na een succesvolle pilot in 2015 is het traject voor iedereen opengesteld. Het MMP houdt rekening met de kennis en vaardigheden van deze vaak zeer ervaren pedicures DV en/of RV.

Groei aantal medisch pedicures
Het aantal medisch pedicures is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Inmiddels zijn er meer dan 3300 medisch pedicures geregistreerd in het KRP en 500 medisch pedicures in opleiding. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal geregistreerde pedicures in de afgelopen jaren. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2017 het aantal medisch pedicures groter zal zijn dan het aantal pedicures DV en/of RV. Het is dus niet alleen de vraagkant die verschuift naar de medisch pedicure, maar ook de aanbodkant van de markt.

Wat gaat er veranderen
Deze ontwikkeling leidt tot vragen van onze leden, over hoe we hier nu vanuit ProVoet mee omgaan. Daarom heeft het bestuur besloten hier eerder dan in 2018 duidelijkheid over te geven, namelijk tijdens de ALV op 20 mei. Het moment is nu gekomen om na alle voorbereidingen, de volgende stap te zetten op het pad naar een duidelijke situatie in de voetzorgmarkt. Dit betekent dat we in de communicatie vanuit ProVoet vanaf nu alleen nog praten over de pedicure en de medisch pedicure. Ook het beleid wordt vanaf nu verder ingericht op deze twee groepen.

Laat ProVoet de pedicure DV en/of RV dan los?
Nee, ProVoet blijft zich voor al haar leden inzetten, dus ook voor de pedicure DV/RV. Het beleid en de communicatie worden vanaf nu verder ingezet op de pedicure en de medisch pedicure. In contacten met zorgverzekeraars en koepelorganisaties, blijven we het KRP hanteren als instrument dat de kwaliteit van pedicures borgt. ProCert heeft het standpunt ingenomen dat in de nieuwe beleidsperiode die per 1 januari 2018 start, de registratie van de pedicure DV/RV in het KRP behouden blijft.

ProVoet ontwikkelt voor al haar leden:

  • Een uitgebreid profiel waarmee ze zich beter kunnen profileren richting zorgmarkt en consument. Hierin wordt algemene informatie opgenomen over de praktijk, over bij- en nascholing, over kwalificatie (pedicure of medisch pedicure) en eventuele specialisaties (bv. DV en/of RV).
  • Een systeem voor het inzichtelijk maken van bij- en nascholing van pedicures niveau 3, gericht op voetverzorging en wellness.
  • Een online strategie met nieuwe website(s) om ervoor te zorgen dat er meer consumenten in de stoel van ProVoet pedicures terecht komen. ProVoet gaat consumenten hierin gidsen. Zo komt er een nieuwe consumentenwebsite met informatie over (problemen aan) voeten en wat de pedicure hierin kan betekenen.

Wat betekent dit voor de pedicure DV en/of RV?
Wil je jezelf vooral op de zorgmarkt richten, dan is het goed om de (lokale) markt goed te verkennen en uit te zoeken wat je moet doen om hierin mee te kunnen gaan. Steeds vaker zal dat betekenen dat je medisch pedicure moet worden omdat de contracterende zorggroep of podotherapeut dat als voorwaarde stelt. Wil je deze investering niet doen, bijvoorbeeld omdat je een beperkt aantal DV-cliënten hebt, of vanwege je leeftijd, dan kun je ervoor kiezen je vooral te richten op de verzorgingsmarkt. Bespreek daarom tijdig met je contractpartners hoe zij de toekomst zien in jullie samenwerking en welke eisen ze hierbij stellen.

Het belangrijkste is dat je als ondernemer anticipeert op ontwikkelingen keuzes maakt en hiernaar handelt. ProVoet heeft je in deze ontwikkeling tot nu toe ondersteund en zal dit ook blijven doen.