Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Stand van zaken medisch pedicure sport in het SCAS

Hierbij informeert ProVoet u over de laatste stand van zaken betreffende de opleidingen medisch pedicure sport. Dat is meteen het eerste nieuwtje: het College van Deskundigen van SCAS heeft aangegeven dat niet de term sportpedicure wordt ingezet, maar dat het ‘medisch pedicure sport’ wordt. Deze naam geeft beter het instroomniveau van medisch pedicure aan.

Het tweede nieuwe feit is dat het College van Deskundigen het competentieprofiel van de medisch pedicure sport heeft vastgesteld. Hierin staat wat een medisch pedicure sport moet beheersen aan het einde van haar opleiding. Alle opleiders die de opleiding medisch pedicure sport willen gaan geven, moet hun opleiding afstemmen op dit profiel. Dit is een breed geformuleerd stuk, daarom is het College van Deskundigen bezig met een meer gedetailleerd document waarin staat wat een medisch pedicure moet kennen en kunnen. Dan weten alle opleiders straks wat er geëxamineerd dient te worden.

Daarnaast heeft het College van Deskundigen een eerste opleiding medisch pedicure sport voorlopig geaccrediteerd, namelijk die van MSP Opleidingen. Dat betekent dat deze geldt voor 2016. Zodra de procedure rond de definitieve accreditering klaar is, wordt deze opnieuw bekeken.