Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: status examenonderdeel Risicovoet

We krijgen regelmatig vragen over de erkenning van het examenonderdeel risicovoet van de opleiding tot medisch pedicure. Wat is nu precies de status van dat examenonderdeel?

We kennen in Nederland sinds 2008 het diploma medisch pedicure. Het diploma is opgedeeld in drie examenonderdelen. Het examenonderdeel risicovoet is één van die onderdelen. Wanneer dit onderdeel wordt afgerond leveren scholen een deelcertificaat als bewijs van afronding. Mocht je bijvoorbeeld na een onderbreking verder gaan met de opleiding, dan accepteren opleiders het deelcertificaat als bewijs dat je dat onderdeel hebt afgerond.

ProVoet heeft in het verleden aan ProCERT gevraagd om registratie met het deelcertificaat mogelijk te maken. Hierdoor kan de pedicure alvast praktijkervaring op doen, terwijl ze de andere onderdelen van de opleiding tot medisch pedicure volgt. Voorwaarde hierbij is dat ze binnen een vastgestelde termijn het diploma behaalt. Als dat niet het geval is, wordt de registratie beëindigd. Het zou beter zijn om te spreken over “medisch pedicure in opleiding” dan over “Risicovoet”. Dit geeft duidelijker aan dat het een overgangssituatie is. 

Het deelcertificaat Risicovoet heeft een waarde voor opleiders. Het heeft niet de status van kwalificatie of een diploma. Zorgprofessionals en verzekeraars zijn op de hoogte van deze overgangssituatie. Zij hanteren registratie in het KRP als norm.