Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Terugblik drukbezochte ALV

Op zaterdag 28 mei vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van ProVoet plaats. Met 220 leden was de vergadering goed bezocht. Hierbij een eerste indruk van de vergadering.

Het programma startte met een lezing van Toos Mennen over pedicure en sporters. Toos zette uiteen welke er voor de (medisch) pedicure liggen op dit vlak en het belang van specifieke opleiding om de rol in de sportketen goed te kunnen vervullen.

Tijdens de ledenvergadering zijn onder andere de volgende besluiten genomen:

- Vaststelling beroepscode (medisch) pedicure
- Invoering collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) als verplicht onderdeel van het ProVoet-lidmaatschap
- Herbenoeming Ben Wagemakers (voorzitter) en Sandra van Strijp als bestuurslid
- Benoeming Karlien Bongers tot bestuurslid algemene zaken
- De contributie voor 2017 blijft gelijk aan die van 2016

Daarnaast zijn er diverse andere zaken behandeld zoals het jaarplan, de begroting, het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de kascontrolecommissie.

Bij de rondvraag maakten enkele leden van de mogelijkheid gebruik om zaken in te brengen. Hierbij was onder andere aandacht voor de ketenzorg en het traject Maatwerk Medisch Pedicure.

De ALV was het moment om afscheid te nemen van bestuurslid Hans Fiolet. Daarnaast draagt directeur Cas van de Groes per 16 september het stokje over aan Ron Verschuren, die zich aan de leden voorstelde. Voorzitter Ben Wagemakers blikte terug op de persoonlijke samenwerking en de rol die Hans en Cas hebben gespeeld bij de groei van ProVoet.

We kunnen terugblikken op een geslaagde vergadering.

Een uitgebreid en definitief verslag van de ALV wordt aan het einde van de zomer gepubliceerd op de website.

Bekijk hier meer foto's van de dag: http://www.provoet.nl/pages/793/Pedicures/Leden/Fotogalerij.html