Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: Update Voetonderzoek & Noviteiten

Aanleiding update
De inhoud van het lesmateriaal is gedeeltelijk achterhaald omdat die stof inmiddels is opgenomen in de opleiding: het lesmateriaal wordt ingezet precies zoals wij het ontwikkeld hebben, zonder er een uitdagende dag voor de pedicures van te maken. 

Wat gaat er veranderen?
We gaan nu de inhoud van de cursus verbeteren door deze op te frissen, zaken in te korten en/of uit te breiden. We kunnen geen zaken schrappen, omdat ook pedicures DV en/of RV deze cursus volgen. Deze update kan alleen een succes worden als de opleider op zijn beurt helpt door de docent(en) hierover te instrueren en meer interactie te realiseren. We hebben dit de scholen ook gevraagd. Het is de bedoeling dat de docent met jou in gesprek gaat over de casussen en hierover discussie voert. Collegiaal contact over vakinhoudelijke zaken is voor iedere pedicure een meerwaarde.

Wanneer beschikbaar
De verwachting is dat het herziene lesmateriaal in de loop van juni beschikbaar is. Wij zullen dit de licentiehoudende scholen voor Voetonderzoek en Noviteiten dan zo spoedig mogelijk toesturen.

Indien je de activiteit volgt voordat deze vernieuwd is
Wij weten dat er scholen zijn die in juni de workshop ‘voetonderzoek en noviteiten’ aanbieden. Je kunt op basis van deze mail beslissen of je noviteiten in juni wilt doen, of dat je wilt wachten tot het vernieuwde materiaal beschikbaar is. Wij zullen je daarvan op de hoogte stellen.