Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Verslag overleg NZa over diabetes voetzorg

Donderdag 16 februari hebben we met de NZa gesproken over de problemen in de voetzorg voor personen met diabetes. Naast ProVoet waren de NVvP, verschillende zorgverzekeraars, Stipezo, Ineen en NMMV aanwezig. Hierbij een kort verslag van de belangrijkste zaken die zijn besproken.

Er is stilgestaan bij de spreiding van de zorgprofielen en het hoge aantal declaraties dat buiten de keten om loopt. Daarnaast was er aandacht voor individuele behandelplannen. Hierbij is soms nog discussie over wat nu precies medisch noodzakelijke zorg is. Het is dan ook belangrijk dat het behandelplan de medisch noodzakelijke zorg concreet beschrijven. Een mogelijkheid die hierbij is besproken is dat de podotherapeut voortaan het behandelplan meegeeft aan de cliënt.

De contracten die worden gesloten tussen podotherapeuten en pedicures werden ook besproken. Hierbij is stilgestaan bij het tarief in verhouding tot de hoge eisen die podotherapeuten soms stellen aan pedicures. Ook de BTW is hierin benoemd. De NZa heeft hier geen zeggenschap over maar zal dit bij de Belastingdienst benoemen.

De kosten voor de diabetische voetzorg stijgen sterk. Als de stijging van kosten zorgt voor een daling van het aantal (ernstige) amputaties, dan is dat een grote winst, die momenteel niet in de cijfers terug te vinden is. De NZa gaat zich inzetten om deze cijfers boven tafel te krijgen.

Er is al voor dit overleg een communicatie werkgroep opgezet met onder andere ProVoet en de NVvP. Het doel van deze werkgroep is om de communicatie richting klanten te verbeteren en duidelijk te maken wat wel en niet wordt vergoed. Dit is gericht op het hele traject, van POH’er tot podotherapeut.