Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Vijftien jaar ProVoet

Medisch pedicure, richtlijnen, KRP, Branche Informatie Centrum. Een greep uit de ontwikkelingen in pedicureland van de afgelopen vijftien jaar. Waarom? ProVoet bestaat dit jaar vijftien jaar!

In 2000 slaan de brancheorganisaties NPO en Voetplus de handen ineen en vormen ProVoet 1. Als in 2002 de LOV erbij komt ontstaat ProVoet zoals we haar nu kennen. En met ruim 8000 leden gaan ze ambitieus van start.

Eerste beleidsplan
Het eerste beleidsplan van ProVoet 2003-2006 werd bestempeld als het No-nonsense beleid. Gevreesd werd dat de achterban het beleidsplan te ambitieus zou vinden, maar door het samengaan van de organisaties was er meer mogelijk. Het streven was om de voetverzorgingsbranche een volwaardige plek te geven in de samenleving. De twee hoofddoelen: professionalisering en imagoverbetering. De krantenkoppen uit de jaren tachtig zouden niet meer terug mogen komen: Onderzoek: meeste pedicures onbekwaam en Pedicures hebben niet altijd de beste papieren op zak.

Er vindt zowel een professionaliseringslag plaats in de organisatie als in de branche. Volgens toenmalig bestuurslid Evelien Wesselink is dat goed gelukt: ‘Het is nu echt een beroep geworden met een beter imago. Pedicures waren wel vakvrouwen, maar geen ondernemers. Dat is een van de eerste dingen die we met ProVoet hebben opgepakt, het ondernemerschap.’ Publiciteitscampagnes in tijdschriften en op televisie moesten zorgen voor een positief imago van de pedicure. In 2008 wordt daarom de week van de pedicure gelanceerd en in 2011 is ProVoet voor het eerst op televisie met een reclamespot voor de consument.

Code en richtlijnen
Tineke de Beer: ‘In 1996 heeft het HBA de Code van de Voetverzorger opgesteld. In 2009 zijn er op initiatief van ProVoet de richtlijnen gekomen. Beide zijn van groot belang voor de professionalisering van het vak. Voorheen deed ieder wat hij dacht dat het beste was. Ook de richting die aangegeven werd in hygiëne was uiterst belangrijk. Zo vanzelfsprekend als werken met handschoenen nu is, zo afwezig waren ze destijds. Een groothandel vertelde ons waarmee we moesten werken.
De richtlijnen brachten vooral duidelijkheid. Wat mag ik nu wel en wat mag ik nu niet doen bij een risicocliënt. Dat was voor velen van ons heel fijn. Want ook daarin deden we wat dachten dat goed was. Of wat de docent vertelde. Eenduidig was het helaas nooit.’

Medisch pedicure
In 2005 wordt de kwalificatie medisch pedicure aangekondigd. Deze kwalificatie moet zorgen voor een grotere inzetbaarheid in de zorg en meer doorgroeimogelijkheden van de pedicure. Toos Mennen en Ruby Vernes ontvangen als eersten het diploma medisch pedicures in april 2007. In 2009 moeten medische pedicures geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Om de stap naar medisch pedicure te vergemakkelijken, is in 2014 het project Maatwerk Medisch Pedicure gestart. Een op maat aangeboden traject om aanwezige kennis en kunde om te zetten naar een erkend diploma.

Met het huidige beleidsplan 2015-2020, zet ProVoet in op kwaliteit, een sterke vereniging voor leden en profilering van het beroep, de beroepsgroep en de vereniging. En dat doen we samen. Want zoals de titel van het huidige beleidsplan het al zegt ‘Samen steeds sterker’.

Weetjes

  • 80% van de pedicures dient in de toekomst lid te zijn van ProVoet. In 2007 werd dat behaald. Inmiddels is 95% van de pedicures lid van ProVoet.
  • In 2003 was het streven om binnen drie jaar 25% van de leden per e-mail te bereiken en over vijf jaar 50%. Inmiddels is dat streven ruim bereikt, maar nog altijd hebben niet alle leden een e-mailadres.
  • 1 maart 2005 werd Cas van de Groes aangesteld als eerste directeur van ProVoet.
  • In november 2008 werd het Branche Informatiecentrum (BIC) geopend. Het huis van en voor de leden.