Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Waar bestaat de erkenning van het branchediploma uit?

In de branche bestaan twee diploma’s: het crebodiploma en het branchediploma. Het crebodiploma is het wettelijke, dus door de minister erkende, diploma dat je behaalt als je je opleiding (medisch) pedicure afrondt aan een ROC of particulier opleidingsinstituut met crebo-registratie. Het branchediploma is, zoals de naam al zegt, erkend door de branche.

De branche
In een branche zitten alle organisaties die zich met hetzelfde bezighouden.Welke partijen vertegenwoordigen hier de branche? Ten eerste is dat het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE, voorheen: HBA). Het CvAE is eigenaar van het branchediploma (medisch) pedicure. In het bestuur van het CvAE heeft ProVoet zitting namens het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook een vertegenwoordiger van de FNV, namens de werknemers. Of alles in het veld volgens afspraak loopt rond de examinering van het branchediploma, wordt bewaakt door KIWA. KIWA is een onafhankelijke partij en wordt ingehuurd door het CvAE om toe te zien op de kwaliteit.

De exameninstellingen die examineren voor het branchediploma, moeten voldoen aan regels die het CvAE in samenwerking met KIWA heeft opgesteld. De scholen die opleiden voor het branchediploma, hebben een contract met de exameninstellingen en leiden hun cursisten dus op voor het examen. De laatste jaren werkt ProVoet samen met opleidingsinstituten aan hun kwaliteit. Met andere woorden, er ligt een totaal aan afspraken onder het branchediploma, waarmee de belangrijkste partners in de branche het branchediploma erkennen en er uitvoering aan geven.

De diploma's
Het branchediploma is op vakinhoud bewust gelijk aan het crebodiploma en dat geldt voor zowel pedicure als medisch pedicure. De minister van OCW heeft extra vakken verplicht gesteld voor het mbo, omdat bij de jong-volwassenen die daar meestal instromen, kennis ontbreekt van bijvoorbeeld Nederlands, Engels en rekenen. Na tientallen jaren weten we dat veel pedicures in tweede instantie voor dit vak kiezen. Na(ast) een andere baan, met een gezin, of om wat voor reden dan ook. De ervaring leert dat zij niet opnieuw de verplichte vakken hoeven/willen leren. Of heel veel tijd kunnen investeren om stage te lopen. Zij willen op een efficiënte manier het vak leren. Dat is de reden dat het branchediploma deze verplichte onderdelen niet kent, maar wel de vakinhoud van het crebodiploma. Zodat alle (medisch) pedicures die in onze branche instromen, gelijkwaardige vakinhoudelijke kennis hebben.

Erkenning van diploma's
Voor partijen in het veld waar de pedicure mee te maken heeft (denk aan zorgprofessionals, zorggroepen, koepelorganisaties, zorgverzekeraars) staat evenals het crebodiploma, het branchediploma garant voor kwaliteit en professionaliteit. Zij willen graag weten dat de kwaliteit geborgd is van de zorg die geleverd wordt. En dat is met het branchediploma, zeker in combinatie met het KRP, het geval. Dat laatste werd onlangs nog bevestigd door minister Schippers van VWS, in haar afwijzingsbrief over de Wet BIG.

Zie ook eerdere berichten op het ProVoet-forum: