Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Waarom de (medisch) pedicure onder de Wkkgz valt

Naar aanleiding van de berichtgeving over de Wkkgz hebben enkele leden de vraag gesteld: Waarom zegt ProVoet dat pedicures onder de Wkkgz vallen, als de minister van VWS heeft gezegd dat dit niet zo is? Het antwoord is dat wij het beeld van Minister Schippers van de zorg die (medisch) pedicures leveren, niet delen.

Waarom vallen (medisch) pedicures volgens ProVoet onder de Wkkgz?

  1. De (medisch) pedicure levert zorg binnen de Zvw en Wlz
  2. Voetzorg door de (medisch) pedicure is individuele gezondheidszorg
  3. De (medisch) pedicure voert cosmetische behandelingen uit

We geven hieronder per argument een verdere toelichting.

De (medisch) pedicure levert zorg binnen de Zvw en Wlz
De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners die zorg leveren binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Diabetesvoetzorg vanaf zorgprofiel 2 door de pedicure of medisch pedicure valt binnen de Zvw. Pedicures leveren daarnaast ook voetzorg in het kader van de Wlz. Feitelijk betreft dit laatste bijna alle pedicurezorg. Maar, het telt alleen mee als het gaat om cliënten die op grond van de Wlz voor vergoeding in aanmerking komen.

Vanuit ProVoet hebben we het ministerie hier herhaaldelijk op gewezen. Toch is blijkbaar niet bekend bij de minister dat pedicures zorg verlenen in het kader van deze twee wetten. Als een pedicure behandelt buiten het kader van de Zvw en Wlz, dan zou de Wkkgz niet van toepassing zijn. Dit terwijl het dezelfde zorg kan zijn.

Voetzorg door de (medisch) pedicure is individuele gezondheidszorg
De Wkkgz is daarnaast van toepassing op ‘andere zorg’. Hier vallen bijvoorbeeld de schoonheidsspecialisten onder. Voor de categorie andere zorg geldt dat het moet gaan om handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Met andere woorden: handelingen die de gezondheid van een persoon bevorderen of bewaken. Het toedienen van injectables en laserbehandelingen valt hier volgens het ministerie wel onder. Zaken als tatoeages en pedicure-behandelingen niet.

ProVoet is het hier niet mee eens heeft aan de minister uitgelegd waarom voetzorg wel degelijk individuele gezondheidszorg is. Minister Schippers herhaalde enkel dat pedicures met name leren ‘om nagels en voeten te verfraaien’. Bekijk de brief en factsheet die we aan minister Schippers hebben gestuurd op onze website: www.provoet.nl/pages/1235/Pedicures/Leden/Wet-BIG/Brief-aan-VWS-2-mei-2016.html

De (medisch) pedicure voert cosmetische behandelingen uit
Als we de wet verder bekijken, gaat deze ook over cosmetische zorg. De website van de overheid zegt hierover: “de wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen. Maar alleen als er sprake is van aantasting of wijziging van het weefsel.” Als je eelt wegsnijdt, tast je weefsel aan. Ook als je een ingroeiende nagel behandelt. Dit is voor ProVoet het tweede argument dat alle pedicures vallen onder de Wkkgz.

Eigen verantwoordelijkheid zorgverlener
Het is de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener om te voldoen aan de Wkkgz. Als je als (medisch) pedicure niet werkzaam bent binnen de Zvw en de Wlz en je kiest ervoor niet aan de wet te voldoen, dan is dat aan jou. De Wkkgz gaat over goede zorg en leren van je fouten om je zorgverlening constant te verbeteren. Dat lijkt heel logisch voor een professioneel werkende (medisch) pedicure en waarschijnlijk werk je al steeds aan je kwaliteit. Waarom zou je dan niet eens alles in je praktijk nalopen op de checklist die we eerder hebben gepubliceerd? Dat kost je niet veel tijd. Bekijk de checklist op het ProVoet-forum: http://forum.provoet.nl/index.php?threads/24719/

In januari komen we vanuit ProVoet met meer nieuws over de collectieve klachtenregeling en klachtenfunctionaris.