Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Arbeidsongeschiktheid, wat kun je ervoor regelen?

Voor ZZP’ers bestaat er geen centraal geregeld sociaal vangnet als je door ziekte of ongeval langere tijd niet kunt werken. En als je als ondernemer niet kunt werken, dan heb je geen inkomen. Er zijn echter wel verschillende manieren om dit vangnet zelf te regelen, bijvoorbeeld door middel van een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) of door aansluiting bij een broodfonds. Wat is het verschil, wat past bij jou en waar moet je rekening mee houden? In dit artikel zetten we de verschillende mogelijkheden op een rij.

Moet ik iets regelen voor arbeidsongeschiktheid?
De eerste vraag die je jezelf moet stellen is of je iets wilt regelen voor als je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk en kan van vele factoren afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld of je ook nog inkomen hebt uit een baan in loondienst (waardoor je deels wel inkomsten houdt als je ziek bent), hoe je gezinssituatie is, hoe je financiële reserves eruit zien en wat je risicobereidheid is.

Als je op basis hiervan tot de conclusie komt dat het belangrijk is om iets te regelen voor het geval je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, zijn er globaal drie mogelijkheden.

  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV);
  • Deelname aan een broodfonds;
  • Of een combinatie van deze twee.

Hieronder worden deze drie mogelijkheden verder toegelicht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Bij een AOV verzeker je jezelf voor (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Je betaalt hiervoor maandelijks een bedrag en als je in de situatie terecht komt dat je hier een beroep op moet doen, dan betaalt de verzekeraar uit. Er zijn veel aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt. Het is daarom belangrijk om goed rond te kijken voor je een AOV afsluit en niet alleen op de premie let. Kijk ook naar de soorten dekkingen, de verschillen hiertussen en welke ingangsdata mogelijk zijn. Sommige AOV’s keren pas uit na een langere periode van arbeidsongeschiktheid, dit kan een gunstig effect op de premie hebben, maar vraagt ook om het hebben van een financiële buffer. Past dat bij jouw persoonlijke situatie?

Wees bij het vergelijken en afsluiten alert op de hoogte van het verzekerde bedrag, het uitkeringsniveau (naar percentage arbeidsongeschiktheid), indexatie van premie en uitgekeerd bedrag en ook de basis waarop u de AOV afsluit. Er zijn daarin namelijk drie vormen;

  • Beroepsarbeid ongeschikt: kun je je huidige werk nog uitvoeren?
  • Passende arbeid: de verzekeraar kan eisen dat je ander werk oppakt waarvoor je opgeleid bent/ervaring in hebt.
  • Gangbare arbeid: de verzekeraar kan eisen dat je werkt naar mogelijkheden, ongeacht je hier ervaring in hebt of niet.

Meer informatie hierover vind je in het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Broodfonds
De afgelopen jaren is het broodfonds erg in opmars onder zelfstandig ondernemers. Het broodfonds is een vorm van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemers, die werkt op basis van vertrouwen en onderlinge schenkingen. Een broodfonds is geen verzekering. Wat is het dan wel?

Een broodfonds is een groep ondernemers die onderling afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Van deze schenkingen kan je maximaal twee jaar gebruik maken en de schenkingen starten na het verstrijken van een eigen risicoperiode (een maand).

De hoogte van het inkomen bij ziekte bepaal je zelf (binnen kaders). Alle leden van de groep doen een kleine schenking, samen optellend tot het bedrag waarvoor je hebt ingetekend. Als je deelneemt aan het broodfonds dan leg je maandelijks een bedrag in dat gerelateerd is aan het bedrag dat je zelf zou willen ontvangen als je door arbeidsongeschiktheid terug moet vallen op het broodfonds.

Je maandelijkse inleg voor het broodfonds komt op je eigen bankrekening en het (spaar)saldo blijft -na aftrek van schenkingen- van jou. Bij vertrek uit het broodfonds kun je het tegoed dus meenemen. Het broodfonds is opgezet voor en door ondernemers, ieder lid heeft een stem en je bepaalt samen met de andere deelnemers wie er bij het broodfonds wordt toegelaten.

Om deel te kunnen nemen aan een broodfonds moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan is dat je maandelijks minimaal €750 netto uit je onderneming haalt. Ook moet je inzicht geven in je jaarcijfers (aan de centrale organisatie, niet aan de lokale ondernemers) en moet je door middel van een stemming worden toegelaten tot de lokale broodfondsgroep.

Een voordeel ten opzichte van een AOV is dat opgebouwd vermogen van jou blijft. Een nadeel is dat schenkingen uit een broodfonds altijd tijdelijk zijn, maximaal 2 jaar.

Combinatie AOV en broodfonds
Het is ook mogelijk om deze twee arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen te combineren. De meest voor de hand liggende combinatie is dan om een AOV af te sluiten die pas uitkeert na een ziekteperiode van twee jaar. Hierdoor heb je een lagere premie op je AOV en je kun het broodfonds inzetten om de eerste twee jaar te overbruggen. Een voordeel is dat je toch voor langere periode verzekerd bent, een nadeel is dat je twee voorzieningen moet combineren. Of dat ook kostentechnisch interessant is, is afhankelijk van je specifieke situatie.

Meer informatie kun je vinden op:

https://www.ondernemersplein.nl/regel/zzp-verzekeringen/

https://aovcentrum.nl/

http://broodfonds.nl/

https://www.voorzieningenfonds.nl/