02 maart 2023

Basisverzekerde voetzorg en nieuwe Zorgmodule

Vanaf 1 januari is de basisverzekerde voetzorg breder dan alleen voor mensen met diabetes mellitus. Eerder informeerden wij je al dat de NVvP hiervoor eenzijdig een nieuwe Zorgmodule Preventie Voetulcera heeft opgesteld. Op 31 januari nam ProVoet deel aan een overleg bij de NZa. Daar is afgesproken dat de NVvP contact opneemt met betrokken beroepsverenigingen en voetzorgpartijen om tot een gedragen Zorgmodule te komen. Dit traject duurt enige maanden. De NVvP verwacht dat de Zorgmodule op zijn vroegst rond de zomer verschijnt maar mogelijk pas later.
 

Intussen komen er al wel vragen van andere patiëntgroepen om in aanmerking te komen voor basisverzekerde voetzorg. De NVvP geeft aan dat alleen die patiënten in 'vergoede behandeling' worden genomen als er zekerheid is dat ze onder de basisverzekerde zorg vallen. Dat betekent dat mensen met andere aandoeningen alleen in vergoede behandeling genomen kunnen worden als vaststaat dat er sprake is van een hoog of zeer hoog risico op het ontwikkelen van ulcera, vergelijkbaar met de risicofactoren bij diabetes mellitus. Dat zijn mensen met:

  • verlies van protectieve sensibiliteit (polyneuropathieën);
  • perifeer arterieel vaatlijden;
  • een voorgeschiedenis met een voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;
  • eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

Cliënten die aan één van deze voorwaarden voldoen, kun je verwijzen naar de podotherapeut. Net als bij cliënten met diabetes mellitus stelt de podotherapeut, mogelijk in overleg met de huisarts/praktijkondersteuner, dan een zorgprofiel vast en stelt een behandelplan op. 

Aflevering Kassa

Helaas veroorzaakte de aflevering van Kassa afgelopen zaterdag veel onrust. Zowel over welke mensen in aanmerking komen voor basisverzekerde voetzorg als over de opmerking dat dit al vanaf 2010 ‘breed’ geregeld is. De beleidsregels van voorgaande jaren waren alleen gericht op mensen met diabetes mellitus. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders veronderstelden op grond daarvan dat de basisverzekerde voetzorg alleen voor mensen met diabetes mellitus gold. In het najaar van 2022 kwam het Zorginstituut met een reactie. Het bleek dat zij altijd al bedoelden dat basisverzekerde voetzorg voor alle mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van voetulcera bestemd was. Vanaf 1 januari 2023 is dit ook vastgelegd in de beleidsregel van de NZa. Gezien deze korte termijn wordt 2023 gezien als een overgangsjaar, wat ook bleek uit de reactie van Menzis.