Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Belang veilige communicatie in de zorg

Bij samenwerking in de zorg speelt het delen van informatie een belangrijke rol. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: patiëntgegevens, diagnoses, specialistenbrieven en behandelverslagen. In de zorg wordt deze informatie al sinds jaar en dag elektronisch opgeslagen en gedeeld. Als medisch pedicure is het belangrijk te weten welke verantwoordelijkheden je hebt en hoe je hiermee goed om kunt gaan.

Waar moet je rekening mee houden?

Wettelijke vereisten
De wettelijke eisen rondom gegevensuitwisseling zijn beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet beschermt de privacy van de cliënt. In de Wbp staat wat wel en niet is toegestaan met persoonsgegevens van cliënten. Ook wat hun rechten zijn rond vastlegging en verstrekking van hun gegevens. De cliënt heeft recht op informatie, inzage in en kopie van zijn gegevens. Hij kan verstrekking van zijn gegevens weigeren tenzij er een wettelijke plicht is om te verstrekken. Of, als sprake is van een noodsituatie waarbij sprake is van een conflict van plichte tussen geheimhouding (zwijgplicht) en de plicht om ernstige schade voor de cliënt of anderen te voorkomen.

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit heeft consequenties voor de pedicure en medisch pedicure. Zie voor meer informatie over de AVG: www.depedicure.nl/index.php?threads/26653/

Beroepscode (medisch) pedicure
De Beroepscode (medisch) pedicure is de richtlijn die voorschrijft hoe het professionele handelen eruit ziet. Als onderdeel daarvan is er in de beroepscode aandacht voor hoe je als medisch pedicure om moet gaan met privacygevoelige informatie. Onder andere…

Hoe kun je veilig communiceren?

Bij communicatie in de zorg heb je te maken met gevoelige informatie over de persoon en/of de aandoening(en). Dit maakt dat je hier heel zorgvuldig mee om moet gaat, om te voorkomen dat de informatie op straat komt te liggen. Gelukkig zijn er steeds meer systemen waarmee je veilig en eenvoudig kunt communiceren.

Huisartseninformatie- en keteninformatie systemen
Binnen de eerstelijnszorg wordt er veel gewerkt met huisartseninformatiesystemen (HIS) en keteninformatiesystemen (KIS). Gegevens die via deze systemen worden verstuurd zijn versleuteld en beveiligd. In sommige gevallen zijn medisch pedicures hierop aangesloten, met wisselende niveaus van toegang. Idealiter gebruikt de medisch pedicure binnen de ketenzorg dit systeem om te communiceren met andere zorgverleners.

Apps en systemen
Er is een ruim aanbod van systemen of apps om veilig te communiceren in de zorg. Zo werken verschillende podotherapeuten (zowel binnen als buiten de keten) met VIP Calculus of ProVoetzorg (niet van ProVoet!). Het verschilt per systeem hoeveel communicatie mogelijk is. Zo bieden sommige systemen bijvoorbeeld de mogelijkheid om foto’s en berichten uit te wisselen, anderen hebben deze optie niet.

Wat als er binnen de keten niets geregeld is?

Als beveiligde communicatie niet centraal geregeld is, heb je nog steeds de plicht om te voldoen aan veilige communicatie in de zorg. Verschillende partijen bieden diensten om hier aan te voldoen. Een van de meest bekende is Zorgmail, waar ruim 13.000 organisaties bij zijn aangesloten. Zij bieden beveiligde e-mail, maar werken ook aan een chat en WhatsApp-achtige dienst. Andere diensten richten zich weer volledig op het vervangen van WhatsApp in de zorg met een beveiligde berichtendienst, zoals bijvoorbeeld Siilo en KPN Zorg Messenger.

Zorgmail heeft een kortingscode beschikbaar gesteld voor ProVoet-leden. Klik hier voor meer informatie.

Wat past in jouw situatie?

Het is belangrijk om bij jezelf na te gaan of jij voldoet aan veilige communicatie binnen de zorg. Hoe leg jij contact met bijvoorbeeld de podotherapeut of de POH’er? Gebruik je een systeem, of stuur je een e-mail of WhatsApp je? En welke gegevens verstuur je dan? En hoe ontvang jij hun reactie? Maak veilige communicatie bespreekbaar. Misschien kan je aansluiten op het systeem wat zij gebruiken, of kunnen jullie samen een keuze maken voor een nieuw en veilig systeem.

Lees meer: