Overslaan en naar de inhoud gaan

28 november 2019

Belastingplan 2020 - wijziging aftrekposten

Tijdens Prinsjesdag 2019 werd het Belastingplan 2020 door het kabinet bekend gemaakt. Inmiddels is het Belastingplan 2020 door de Tweede Kamer akkoord bevonden.

Belastingplan

Vanaf 1 januari 2020 zal er ook het een en ander veranderen voor de ondernemers in de inkomstenbelasting, waaronder onder andere zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De aftrekposten zoals de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, en de mkb-winstvrijstelling zullen worden beperkt. De beperking zal gefaseerd worden ingevoerd, wat betekent dat in 2020 de aftrekposten aftrekbaar zijn tegen een tarief van 46%. Vanaf 2023 zullen de aftrekposten aftrekbaar zijn tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting, dat nu vastgesteld is op 37,10%. De gefaseerde afbouw ziet er daarom als volgt uit:

2019

2020

2021

2022

2023

51,75%

46%

43%

40%

37,10%

 

Naast de beperking van de aftrekposten door een verlaging van het aftrektarief, zal de hoogte van de zelfstandigenaftrek ook worden afgebouwd. U heeft kortgezegd recht op de zelfstandigenaftrek als u ondernemer bent in de inkomstenbelasting en minstens 1.225 uur per jaar werkt voor de onderneming. Op dit moment bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280 per jaar, maar deze zal vanaf 2020 jaarlijks met € 250 worden verminderd. In 2028 zal de zelfstandigenaftrek nog € 5.000 bedragen.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€ 7.280

€ 7.030

€ 6.780

€ 6.530

€ 6.280

€ 6.030

€ 5.780

€ 5.530

€ 5.280

€ 5.000