Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Bericht van de NZa

In april heeft ProVoet een brief verzonden aan de NZa waarin aandacht werd gevraagd voor de problemen die pedicures nog ondervinden in de (contractering van de) diabetische voetzorg. Vorige week informeerde de NZa ons dat er gekeken wordt naar de knelpunten in het voetzorgdossier en dat er een vervolgoverleg zal komen. We houden je hierover op de hoogte. Ook herhaalde de NZa nogmaals het onderzoek vanuit de directie Toezicht & Handhaving. Hierin staat dat voor het bedrag dat voor het zorgprofiel staat, alleen medisch noodzakelijke zorg mag worden geleverd. Het mag niet verplicht worden door de podotherapeut om ook niet-medisch noodzakelijke zorg te leveren voor dezelfde vergoeding. Als de cliënt ook de niet-medisch noodzakelijke zorg wil ontvangen, dan moet de cliënt dit zelf betalen.

Ook ontvingen we geluiden over cliënten die geconfronteerd werden met de kosten van een gericht voetonderzoek, toen na dit onderzoek bleek dat ze een Sim’s 0 classificatie hadden. Daarover is door het Zorginstituut het volgende bepaald: “Het jaarlijks gericht voetonderzoek mag gedeclareerd worden op het moment dat bij de jaarlijkse voetcontrole (screening) bij de patiënt (het vermoeden op) Sim’s classificatie 1 of hoger is vastgesteld. Dit betekent dat de prestatie jaarlijks gericht voetonderzoek ten laste van de basisverzekering mag worden gebracht, ook als vervolgens uit dit gerichte voetonderzoek blijkt dat het toch om een Sim’s classificatie 0 gaat.”