03 juni 2021

Betalingsherinneringen deels onterecht verstuurd.

Vanochtend zijn er automatisch betalingsherinneringen verstuurd. Door een technisch probleem hebben een aantal leden onterecht een betalingsherinnering ontvangen. 

 

Als op je betalingsherinnering bij 'openstaand bedrag' nul euro/ € 0,- staat mag je er vanuit gaan dat alles al betaald is en het een onterecht verstuurde herinnering is. Deze kun je dan als niet verzonden beschouwen.

Dit probleem is bij ons bekend en we werken er hard aan om het om het op te lossen. Onze excuses voor de ontstane verwarring.