19 maart 2018

Btw-kwestie naar de rechter

Vanuit ProVoet zijn we al een aantal jaar bezig om ervoor te zorgen dat de behandeling van risicovoeten door de medisch pedicure wordt vrijgesteld van omzetbelasting. Hiervoor hebben we een bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst. Onlangs hebben we de uitspraak ontvangen, ons bezwaarschrift is afgewezen. Dit betekent dat we nu een volgende stap kunnen zetten.

De volgende stap
De formele uitspraak van de Belastingdienst was noodzakelijk om in beroep te kunnen gaan bij de rechtbank. Dit formeel beroep is inmiddels bij de rechtbank ingediend. De zaak komt hiermee ‘onder de rechter’ zoals dat heet. We moeten er rekening mee houden wat we pas over twee tot drie jaar een uitspraak ontvangen. Deze termijn is ook afhankelijk van de uitspraken en eventuele nieuwe hoger beroep procedures die kunnen volgen. We zullen dus opnieuw geduld moeten hebben. ProVoet blijft hierop inzetten, we houden je op de hoogte.

Waarom is het bezwaarschrift afgewezen?
De Belastingdienst geeft als argument voor de afwijzing dat medisch pedicures niet direct vallen onder de toepassing van artikel 11-1-g van de Wet Omzetbelasting, omdat zij “geen bij of krachtens de Wet BIG geregelde beroepsopleiding” hebben gevolgd.