Overslaan en naar de inhoud gaan

09 september 2022

Btw-zaak diabetische voetzorg definitief gewonnen

Goed nieuws! De langslepende btw-kwestie aangaande diabetische voetzorg door medisch pedicures is eindelijk tot een einde gekomen. En met de gewenste uitspraak: we hebben gewonnen. Op vrijdag 9 september 2022 wees de Hoge Raad een ‘arrest’ naar aanleiding van de ‘cassatieprocedure’ van de staatssecretaris van Financiën, nadat ProVoet al in 2020 het door de Belastingdienst ingestelde hoger beroep had gewonnen. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het Gerechtshof Arnhem ons terecht in het gelijk heeft gesteld. Met deze uitspraak komt een einde aan deze langdurige gerechtelijke procedure. 

Let op: bewaar je vragen voor later! Zoals onderaan in het bericht staat vermeld gaan wij vanaf nu uitgebreid uitzoeken wat deze winst voor onze leden betekent.

Subsidie toegekend

Hoe zat deze zaak ook alweer in elkaar?
In 2019 oordeelde de Rechtbank Gelderland dat medisch pedicures, die risicovoeten behandelen ten behoeve van diabetische voetzorg, dezelfde btw-vrijstelling mogen toepassen als podotherapeuten. De instrumentele handelingen van de medisch pedicure zijn wel degelijk van hetzelfde kwaliteitsniveau. De Belastingdienst was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep bij het Hof Arnhem, maar dat won ProVoet. Als laatste reddingsmiddel ging de staatssecretaris van Financiën in cassatie bij de Hoge Raad en ook die procedure werd door ons gewonnen.

Hoe nu verder?
Allereerst kan vanaf nu de btw-vrijstelling worden toegepast op diabetische voetzorg door medisch pedicures. Maar daarmee zijn we er niet. Voor alle medisch pedicures die zich daarvoor hebben aangemeld zal de Belastingdienst de btw terug moeten betalen vanaf het moment waarop wij deze discussie zijn aangegaan of de pedicure zich daarbij heeft aangesloten. Daarbij zal ook de vraag opkomen of dit arrest alleen geldt voor de diabetische voetzorg. 

ProVoet gaat in overleg met Belastingdienst
ProVoet zal in overleg treden met de Belastingdienst om de gevolgen te bespreken. Helaas kan ProVoet niet voor de medisch pedicure bepalen hoeveel btw terugbetaald moet worden. Dit zijn namelijk gegevens die uit de boekhouding van de medisch pedicure moet komen, die niet bekend zijn bij de Belastingdienst of bij ProVoet. Er is dus nog wat werk aan de winkel. 

We houden je op de hoogte
Natuurlijk houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen en zullen wij onze leden informeren over de afspraken die wij gaan maken met de Belastingdienst. Daarbij zullen wij ook aangeven welke gegevens je moet verstrekken aan de Belastingdienst om de teruggaaf te verkrijgen.  

Maar eerst een feestje!
Het einde is nu echt in zicht! De btw-vrijstelling is wel degelijke van toepassing en een teruggaaf van in het verleden ten onrechte betaalde btw gaan wij regelen.