03 maart 2023

Conceptbesluit belastingdienst btw-vrijstelling

Deze week ontvingen we een reactie van het Ministerie van Financiën op de vraag welke voetzorg door (medisch) pedicures vrijgesteld is van btw. Het Ministerie heeft ingestemd met een ruime formulering: De uitspraak van het Hof heeft tot gevolg dat de gezondheidskundige diensten van een medisch pedicure van de btw zijn vrijgesteld. Diensten die geen gezondheidskundige verzorging van de mens inhouden zijn btw-belast.

ProVoet is blij met deze ruime interpretatie. Op basis hiervan gaat ProVoet nu in gesprek met de belastingdienst over concretisering hiervan, zodat de in het verleden ten onrechte betaalde btw kan worden teruggevraagd. De insteek van ProVoet bij de concretisering is dat alle voetzorg die onder de Wkkgz valt, onder de noemer ‘gezondheidskundige diensten’ valt en vrijgesteld wordt van btw. Uiteraard houden we de leden op de hoogte van de vervolggesprekken met de belastingdienst.
Tot die tijd is het advies om alleen btw-vrijstelling te hanteren bij basisverzekerde (gecontracteerde) voetzorg en bij Wlz-zorg.