Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

De ontwikkeling van de Wkkgz

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Het doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg door van de klachten te leren.

Het was lange tijd niet duidelijk of deze wet van toepassing zou zijn voor de (medisch) pedicure. Inmiddels is duidelijk dat vanaf 1 januari 2017 alle zorgverleners, waaronder ZZP-ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg, aan de eisen van de Wkkgz moeten voldoen. Dat geldt ook voor ZZP-ers die cosmetische zorg aanbieden. Dat is ook de reden dat de Wkkgz wordt genoemd in de Beroepscode (medisch) pedicure.

De verantwoordelijkheid om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen ligt bij de ondernemer. Je valt sowieso onder de geschillencommissie waarmee je al aan een deel van de voorwaarden van de Wkkgz voldoet. Op dit moment worden de leveringsvoorwaarden geactualiseerd. In de loop van volgende week zullen we meer op de details in gaan.