13 februari 2023

Dr. Annemie Galimont tijdens de ProVoet regiodagen

Op alle vier de regiodagen dit jaar verzorgt Dr. Annemie Galimont geaccrediteerde lezingen over huidkanker, psoriasis en eczeem.  

Kan je jezelf kort voorstellen? 
Ik ben Annemie Galimont, ik ben opgeleid als wetenschapper en dermatoloog. Ik werk dagelijks met patiënten en zorgverleners in samenwerkingsnetwerken. Daarnaast ben ik lid van projectgroepen die richtlijnen en zorgpaden voor de dermatologie en de aanpalende beroepsgroepen maakt. 
Ik ben een actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. Daarnaast ben ik ook lid van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Ik ben lid van Nederlandse en internationale expertgroepen die informatiemateriaal en richtlijnen voor veilige zorg maken. Sinds het begin van mijn carrière maak ik informatiemateriaal over huidaandoeningen en scholingsmateriaal voor verschillende beroepsgroepen. 
Ik werk samen met het kwaliteitsbureau van ProVoet om het interdisciplinaire zorgpad onychomycose op te zetten. 

Geef je vaker lezingen aan pedicures?
Ik geef e-learningen en webinars toegespitst op de oncologische voetzorg, over psoriasis en eczeem en huidkanker en over schimmelinfecties aan pedicures. Ik zet mij niet alleen in om kennis te delen via scholingen, ook deel ik kennis via onze niet gesponsorde website onlinedermatologie.nl.
Daarnaast geef ik scholingen, ben gastspreker op Nederlandse en internationale evenementen en gastdocent aan universiteiten en hoge scholen. Ik maak podcasts, schrijf (wetenschappelijke) artikelen en geef interviews.
Daarnaast bespreek ik in mijn besloten Facebook groep Huidopleiding casussen met zorgverleners. Hierbij leer ik ze kritisch te denken en klinisch te redeneren.

Wat kunnen bezoekers van de ProVoet regiodag van jouw lezingen over huidkanker, psoriasis en eczeem verwachten? 
Tijdens de regiodagen zal ik een interactieve lezing houden over huidkanker. Aan de hand van vooraf beschikbaar gestelde zakboekkaartjes gaan we door casussen die je in je praktijk tegen zal komen. Hoe herken je huidkanker, hoe communiceer je dit met je cliënt en welke vragen stel je? Ik leg je ook uit waar je de juiste informatie kan vinden die je aan de cliënt ter beschikking kan stellen. Ook help ik je met het opstellen van een verwijsbrief voor de huisarts. Op het einde zijn er prijzen te winnen voor degene die de meeste casussen juist had. 
De oorzaken, het beloop en de behandeling van psoriasis en eczeem leg ik aan de hand van casussen uit. Als dermatoloog neem ik actief deel aan het maken van richtlijnen om goede en veilige zorg te leveren. 

Waarom zijn dit zulke belangrijke onderwerpen voor een pedicure?
Zorgverleners zien veel huidafwijkingen. Door hun signaalfunctie kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met huidkanker en psoriasis en eczeem. 

Huidkanker kent sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een explosieve toename. Ongeveer 1 op 6 Nederlanders en Belgen krijgt deze diagnose. De symptomen van huidkanker kunnen heel onopvallend zijn. Omdat de meeste mensen niet zoeken naar vroege waarschuwingssignalen, wordt huidkanker op de plekken op het lichaam die niet vaak bekeken worden zoals de voeten en het behaarde hoofd pas in een later stadium ontdekt. Ook kunnen oudere mensen zelf heel moeilijk de voeten en de rug bekijken. Huidverzorgende beroepen kunnen rond huidkanker een signalerende en waarschuwende rol hebben. Voetzorgverleners bevinden zich in een bevoorrechte positie om goed naar de huid te kijken en ze kunnen afwijkingen en veranderingen signaleren. 

Over psoriasis en eczeem is ontzettend veel desinformatie op het internet te vinden. Het is heel lastig om als leek de juiste medische informatie te krijgen. Wetenschappelijke publicaties zijn nu immers niet de meest makkelijke literatuur. Het is heel lastig om de resultaten te interpreteren en de betrouwbaarheid van tijdschriften en auteurs goed te wegen. Tegenwoordig zijn er veel verschillende behandelingen voor psoriasis en eczeem beschikbaar: van zalftherapie tot injecties, en van lichttherapie tot tabletten. Voetzorgverleners hebben ook kennis nodig over psoriasis en eczeem en de behandelmogelijkheden. Als zij de gegeven informatie en behandeling van de arts kunnen beamen en in mensentaal kunnen herhalen voor de patiënt en eerder uitgebreide psoriasis en eczeem kunnen signaleren, dan heeft dit een grote bijdrage aan de zorg voor deze mensen.

Mijn kennis wil ik graag aan jullie overdragen. Zodat ook jullie je rol in het zorgpad van de patiënt met psoriasis en eczeem kunnen nemen. Voor in je praktijk heb ik praktische handvatten gemaakt. Voor je cliënt/patiënt heb ik informatie over psoriasis en eczeem openbaar op de website van onlinedermatologie.nl gepubliceerd.

Hoe verwacht je verder dat de ProVoet Regiodag er uit ziet?
Ik blijf zeker ook na mijn lezingen op de regiodag. Deelnemers kunnen mij dan benaderen gedurende de dag 

Heb je er zin in? 
Het is mijn eerste keer dat ik de regiodagen meedoe, ik ben erg benieuwd naar waarom iemand pedicure wordt en wat het werk van de opleiders is en ik ga daar zeker mijn licht opsteken. Ik hoop zelf ook een boel te leren.

Regiodagen