19 maart 2018

Duidelijkheid over positionering cursorische programma’s

Vanuit ProVoet zetten we steeds sterker in op duidelijkheid richting consument, zorgveld en (aankomende) leden. Dit doen we door als vereniging een duidelijk standpunt in te nemen. Zo hebben we recent een aantal criteria opgesteld om duidelijkheid te creëren binnen het aanbod van cursorische programma’s. Daar was wat onduidelijkheid ontstaan, onder andere op het gebied van sport. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor het aanbod van dit soort programma’s. Hierover hebben we op de opleidersbijeenkomst van 31 augustus gesproken met betrokken opleiders. Graag nemen we ook onze leden hierin mee.

Duidelijkheid: pedicure en medisch pedicure
Als vereniging voeren we beleid gericht op twee reguliere opleidingen: de pedicure en medisch pedicure. Dit toekomstbeeld is tijdens de algemene ledenvergadering nogmaals bevestigd. Het onderscheid moet zorgen voor duidelijkheid richting consument en zorgveld: welke kwalificaties kennen we en wat mag je daarvan verwachten.

Duidelijkheid: specialisatie
Daarnaast hebben we te maken met een relatief nieuwe specialisatie in onze markt: de medisch pedicure sport. Consument en zorgveld moeten weten wat ze van zo iemand kunnen verwachten en waar ze zo iemand kunnen vinden. Daarbij is het belangrijk dat de competenties goed geborgd worden. Net als bij de brancheopleidingen pedicure en medisch pedicure, ontwikkelt ProVoet daarom een Branchekwalificatiedossier (BKD) voor deze specialisatie. Dit beschrijft wat een geslaagde medisch pedicure sport moet kennen en kunnen. Voorwaarde daarbij is dat een externe partij het examen afneemt. Dit wordt geborgd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Duidelijkheid cursorische programma’s
Voor opleidingen die leiden tot een kwalificatie of specialisatie, is vooraf meestal duidelijk wat je ervan kunt verwachten. Daarmee bedoelen we zowel de inhoud, als nieuwe mogelijkheden voor je positionering in de markt. Die duidelijkheid moet er natuurlijk ook zijn als het gaat om cursorische programma’s (workshops, cursussen, etc.).

Even terug naar het voorbeeld van de medisch pedicure sport. We zagen gebeuren dat er diverse cursussen over dit thema werden ontwikkeld. Wat daarbij voor onduidelijkheid zorgde, was bijvoorbeeld dat de term specialisatie werd gebruikt, dat het werd neergezet als kwalificatie ‘sportpedicure’ en dat er sprake was van een register en muurbordjes. Dit is iets waar we nu vanuit ProVoet actie op ondernemen, want hoe weet de consument en de sportzorgketen hoe zo iemand zich verhoudt tot de door ProVoet en SCAS erkende specialisatie medisch pedicure sport?

De criteria zorgen ervoor dat cursorische programma’s over dit soort thema’s mogelijk blijven, zonder dat het zorgt voor onduidelijkheid in de markt.

Ron Verschuren
Directeur