Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Geen gevolgen Wet uiterste betaaltermijnen voor medisch pedicure

Op 1 juli is de nieuwe Wet uiterste betaaltermijn ingegaan. Deze wet verbiedt betaaltermijnen van langer dan 60 dagen tussen grote afnemers en leveranciers en dienstverleners in het MKB. Ook contracten die voor die tijd afgesloten zijn, vallen onder deze wetgeving. ProVoet heeft samen met een jurist uitgezocht of dit gevolgen heeft voor de medisch pedicure met het oog op contractering.

Deze wetgeving is niet van toepassing op kwartaalbetalingen in de contracten met podotherapeuten en/of zorggroepen. De wet richt zich alleen op betaaltermijnen. In de contracten met podotherapeuten en/of zorggroepen zit het knelpunt juist bij de facturatietermijnen. In de meeste contracten is opgenomen dat er ieder kwartaal een factuur opgemaakt mag worden voor de geleverde zorg (facturatietermijn). Vervolgens staat er in het contract dat er uiterlijk een maand na ontvangst van de factuur tot betaling wordt overgegaan (betaaltermijn).

Veel pedicures zouden liever iedere maand uitbetaald worden voor de geleverde zorg. Wij blijven deze wens ook meenemen in onze gesprekken met zorgverzekeraars, de NVVP en andere betrokken partijen. Steeds meer zorgverzekeraars werken met maandelijkse uitbetaling richting podotherapeuten. We raden je dan ook aan om hierover zelf het gesprek aan te gaan met podotherapeuten en de mogelijkheden tot maandbetaling te bespreken.