Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Informatiebijeenkomsten VNO-NCW over nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich voorbereiden op deze AVG.

Vanuit ProVoet zijn we druk bezig om alle informatie die relevant is voor de pedicure en medisch pedicure op een rijtje te zetten. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met een organisatie die gespecialiseerd is in deze materie. Nadere informatie volgt dus zeker.

Informatiebijeenkomsten VNO-NCW en MKB-Nederland
In de tussentijd kun je je daarnaast op andere manier alvast voorbereiden op de nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld via VNO-NCW. VNO-NCW is een ondernemingsorganisatie die zich inzet voor het ondernemings- en vestigingsklimaat. ProVoet is aangesloten bij deze organisatie en vertegenwoordigt daarmee de beroepsgroep in overleggen. Daarnaast ontvangen we informatie over belangrijke ontwikkelingen en maken we gebruik van diverse andere diensten. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG.

Thema’s informatiebijeenkomsten
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere het volgende aan bod:

• Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG?

• Op welke gronden mag je bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment?

• Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig?

• Moet je bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen?

• Moeten je procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De diverse onderwerpen worden belicht door: de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.

Data en locaties:

 • woensdag 15 november 2017 Planetarium Amsterdam te Amsterdam Z.O.
   
 • donderdag 16 november 2017 NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven
   
 • dinsdag 21 november 2017 Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud
   
 • dinsdag 28 november 2017 Hotel De Bilderberg te Oosterbeek
   
 • donderdag 7 december 2017 de ‘Malietoren’ te Den Haag

Zie voor meer informatie en aanmelden: https://www.vno-ncw.nl/agenda