19 januari 2023

Karlien Bongers voorgedragen als ProVoet-bestuursvoorzitter

Belangrijk én goed nieuws. Het voltallige bestuur van ProVoet heeft unaniem besloten om Karlien Bongers voor te dragen als nieuwe bestuursvoorzitter, tijdens de ALV van 13 mei 2023. Het huidige bestuur liet zich tijdens de zoektocht naar de opvolger van Ben Wagemakers begeleiden door extern bureau K + V uit Veenendaal. Er is gekozen om in eerste instantie te kijken of de vacature intern ingevuld kon worden. Met succes dus!

De keuze voor interne opvulling is bepaald geen opvallende: in veel organisaties heeft dit de voorkeur. In het geval van ProVoet betekent het vooral dat de opvolger van Ben direct op de hoogte is van alle ins en outs en weet wat er speelt binnen de vereniging. Vanzelfsprekend is het makkelijker om in te schatten hoe een interne kandidaat past binnen het opgestelde profiel en hoe de toekomstige samenwerking zal verlopen.

In september 2022 heeft K + V een aantal gesprekken gevoerd met directeur Ron Verschuren over de procedure. Het bestuur stelde op de achtergrond een profiel vast voor de kandidaat met daarin de taken en competenties van het bestuur en de toekomstige taken van de voorzitter. Eén interne kandidaat meldde zich, namelijk Karlien. Na het samenstellen van de selectiecommissie, vele gesprekken onder leiding van K + V en een uitgebreide evaluatie is unaniem gekozen om Karlien voor te dragen als nieuwe voorzitter. Uiteraard is het laatste woord aan de leden van ProVoet, tijdens de komende ALV.

Karlien Bongers

Karlien Bongers is al sinds 2016 vicevoorzitter en bestuurslid bij ProVoet. Daarnaast is zij niet-praktiserend chirurg en specialist ‘Integrative Medicine’. Als hoofddocent bij STIBIG geeft ze les aan hbo-studenten en is zij een veel geziene gast bij (inter)nationale voordrachten, lezingen, workshops en trainingen voor diverse doel- en beroepsgroepen. 

Eerder gaf huidig voorzitter Ben Wagemakers aan af te treden tijdens de ALV van 13 mei 2023. Hij stopt daarmee een jaar eerder dan gepland.