Overslaan en naar de inhoud gaan

Medisch noodzakelijke ambulante voetzorg

NZA

05 juli 2019

De NZa heeft het wijzigingsverzoek om tot medisch noodzakelijke ambulante tarieven in de voetzorg te komen erkend. Voor de medisch pedicure betekent dit dat in het contract met de podotherapeut een apart tarief is opgenomen voor ambulante voetzorg. Inmiddels is de nieuwe beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’ verschenen waarin de medisch noodzakelijke ambulante tarieven zijn opgenomen. Zie hiervoor de volgende link: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_277008_22/1/ De Nza benoemt maximumtarieven, zorgverzekeraars kunnen andere tarieven hanteren.

De beleidsregel gaat alleen over zorg buiten de keten. Voor medisch noodzakelijke ambulante voetzorg binnen de keten kunnen afzonderlijke afspraken gemaakt worden met de zorggroep. Uiteraard kan het beleid, zoals beschreven in de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’, hiervoor wel als leidraad dienen.

In de komende maanden gaat ProVoet, gezamenlijk met de NVvp, NVvDP, NMMV en Stipezo invulling geven aan het begrip ‘gezondheidstoestand’ uit de NZa-beleidsregel. Hiermee geven we gehoor aan de oproep van de Nza om samen met de branchepartijen tot een goede definitie te komen: de vergoede ambulante voetzorg is niet bedoeld als service, maar strikt bedoeld voor mensen die de praktijk door gezondheidsomstandigheden niet kunnen bereiken.

Gerelateerd

Terugblik op het ProVoet Congres 2017

20 maart 2018
0 reacties

Bezoek ProVoet op de VTV

19 maart 2018
0 reacties