Overslaan en naar de inhoud gaan

19 maart 2018

Medisch pedicure met branchediploma toch in verwijsgids IKNL

Goed nieuws van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ze hebben bevestigd dat ook de medisch pedicure met een branchediploma bekwaam is om de voeten van kankerpatiënten te behandelen. Voorwaarde daarbij is dat de medisch pedicure een aanvullende opleiding oncologische voetzorg heeft gevolgd.

Na de eerdere afwijzing zijn we met het IKNL in gesprek gebleven om hen ervan te overtuigen dat het branchediploma vakinhoudelijk gelijk is aan de rijks-erkende variant. Daarnaast is het belangrijk dat de specialisatie niet bij slechts één aanbieder ligt, of door één specifiek kwaliteitssysteem geborgd wordt. We zijn verheugd dat onze vasthoudendheid uiteindelijk z’n vruchten heeft afgeworpen.

Voorwaarden voor opname in verwijsgids IKNL
Hiermee worden de voorwaarden voor opname in de verwijsgids kanker van het IKNL als volgt:

  • Medisch pedicure, in het bezit van een branche- of Crebo-diploma.
  • Aanvullende opleiding oncologische voetzorg.
  • Registratie in het KRP of in KABIZ.

Ontwikkeling BKD oncologie
Net als bij de medisch pedicure sport, vinden we het belangrijk dat er sprake is van een duidelijk Branchekwalificatiedossier (BKD) wat beschrijft waar de opleiding aan moet voldoen. Daarnaast is het vanuit kwaliteitsoogpunt belangrijk dat de examinering extern gebeurt en dat naleving van het BKD ook onafhankelijk wordt geborgd. Zodoende gaan we een BKD ontwikkelen voor de nieuwe specialisatie oncologie. We verwachten dit eind 2018 klaar te hebben. Dit biedt opleiders de mogelijkheid hiervoor een passende opleiding te ontwikkelen. Het IKNL reageerde zeer positief op deze ontwikkeling.

Aanmelden voor de verwijsgids
Op dit moment erkent het IKNL alleen de opleiding oncologisch Voetzorgverlener van De Medische Voet. Zij geven aan het IKNL door welke medisch pedicures over deze specialisatie beschikken en in de verwijsgids opgenomen kunnen worden.

Voetzorg bij oncologie patiënten, zonder specialisatie
Het IKNL is een belangrijke speler in het veld van zorg aan mensen met kanker. Hierbij gaan ze voor optimale zorg, waarbij ze specialisatie binnen dit aandachtsgebied als voorwaarde hanteren. Toch betekent het niet hebben van die specialisatie, niet dat je je als medisch pedicure niet met voetzorg bij deze groep bezig mag houden.