Overslaan en naar de inhoud gaan

28 september 2018

Medisch pedicure sport, Provoet stopt samenwerking SCAS

Medisch pedicure sport, ProVoet stopt samenwerking met SCAS

ProVoet stopt de samenwerking met de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Deze wijziging is per direct van kracht en heeft gevolgen voor de certificering van opleidingen en medisch pedicures sport die zo’n opleiding hebben gevolgd.

De keuze voor de SCAS
In 2015 was de specialisatie medisch pedicure sport nieuw. We hebben er destijds voor gekozen deze onder te brengen bij een onafhankelijke partij: de SCAS. Dit gaf onze leden, die zich op deze doelgroep wilden richten, de mogelijkheid om zich onderscheidend te kunnen profileren. Daarnaast vonden we hierdoor aansluiting bij bestaande structuren in de sportzorg.

Aanleiding tot beëindiging samenwerking
Sinds 2015 is er veel veranderd rondom de medisch pedicure sport. Zo is er inmiddels een branchekwalificatiedossier (BKD) medisch pedicure sport vastgesteld. Hierin staat beschreven welke inhoud aan bod moet komen en hoe de toetsing eruit moet zien. Door deze ontwikkelingen is de meerwaarde van de SCAS certificering van de opleidingen weggevallen. Bovendien kennen we in onze branche inmiddels stichting Bravo. Zij is als onafhankelijke partij eigenaar van de specialisatie en borgt deze. Bravo geeft ook de formele branchecertificaten voor de specialisatie medisch pedicure sport uit. Deze vormen t.z.t. de voorwaarde voor de registratie in het KRP.

Profilering gespecialiseerde medisch pedicures sport
ProCERT zal de medisch pedicure sport registreren als aparte groep en gaat nadenken over een onderhoudsplicht om de specialisatie te behouden.

Ik ben medisch pedicure sport, wat nu?
Medisch pedicures sport die bij MSP opleidingen en Pediroda hun opleiding tot medisch pedicure sport hebben gevolgd, hebben verdere informatie hierover ontvangen vanuit deze partijen.

Binnenkort kan je op www.provoet.nl meer lezen over de beschikbare opleiders tot medisch pedicure sport en de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen.