Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

In memoriam - Ans Atsma

In memoriam

Ans Atsma – Tjaarda
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 27 juli is Ans Atsma overleden na een ziekbed van enkele maanden. Ans heeft een grote rol gespeeld in de professionalisering van het beroep en van de branche. Zij behaalde haar pedicurediploma in 1965 (en haar diploma medisch pedicure in 2008), in eerste instantie geïnspireerd door haar moeder. Haar liefde voor het vak groeide en maakte dat zij zich naast haar praktijk ook op andere manieren met het vak ging bezighouden, onder meer als docent, examinator en als bestuurslid.

In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw was de pedicurebranche verdeeld. Er bestonden verschillende verenigingen met andere doelstellingen, er was geen eenduidigheid in beleid en dat belemmerde de ontwikkeling van het beroep. Ans was bestuurslid en vijf jaar lang ook voorzitter van één van die organisaties: de Nederlandse Pedicure Organisatie. Om samen sterker te staan en het beroep van pedicure verder te brengen, fuseerden de organisaties in 2003 tot ProVoet. Ans was vervolgens onder meer jarenlang secretaris van het bestuur van ProVoet en voorzitter van de commissie voetverzorging van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Zij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de eenwording in de branche. Om die reden was Ans erelid van ProVoet en is zij in 2010 tijdens de Algemene Ledenvergadering koninklijk onderscheiden. 

Ans is 70 jaar geworden. Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.