Overslaan en naar de inhoud gaan

21 maart 2018

Nieuws: Afronding pilot Maatwerk Medisch Pedicure

Op maandag 7 december is de pilot Maatwerk Medisch Pedicure afgesloten. Alle deelnemende pedicures ontvingen een bloemetje als waardering voor hun inzet. Twee pedicures kregen hun diploma tijdens de bijeenkomst. Zij hadden afgelopen vrijdag examen gedaan. Na afloop blikten alle partijen terug op de pilot onder het genot van een drankje.

34 leden van ProVoet hadden zich aangemeld voor deelname aan de pilot. Ongeveer de helft heeft inmiddels het diploma medisch pedicure behaald. De anderen moeten het traject nog afronden. Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op hoe het proces is verlopen en wat beter kan. Alle deelnemers waren blij dat ze het traject hebben gevolgd en zo medisch pedicure konden worden. De ervaring was dat de benodigde inzet meeviel en goed rekening werd gehouden met wat men al kon en wist.

Naast deelnemende pedicures waren ook de andere betrokken partijen aanwezig. Het Cinop heeft ervaring met soortgelijke trajecten in andere branches (bv. defensie, installatiebedrijven).
Het Cinop is verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van alle NLQF (Nederlands Kwalificatieraamwerk) en ECVET trajecten die vallen onder het ministerie van OCW. 
Opleider Pediroda heeft tijdens de pilot mede het stuk maatwerk opleiding verzorgd. Dit geldt ook voor Klimop opleidingen, zij waren helaas verhinderd. TCI heeft het toetsen van aanwezige kennis en vaardigheden en de examinering binnen de pilot verzorgd. TCI was bovendien de initiatiefnemer voor dit traject.

ProVoet ontwikkelt nu het definitieve traject Maatwerk Medisch Pedicure. Hierbij wordt gekeken naar de kennis en vaardigheden die de pedicure al heeft. Het stuk dat nog ontbreekt, wordt ingevuld door scholing op maat. Pedicures DV en/of RV kunnen hiermee binnen korte tijd met een eenvoudig instrument het diploma medisch pedicure halen.