Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Nieuws: Bericht van het CvAE

Recent heeft het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) bekend gemaakt dat zij de borging van de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure beëindigt per 1 januari 2018. Dit geldt ook voor de branchediploma’s in de schoonheidsverzorging. CvAE stopt met de borging van branchediploma’s vanwege bedrijfsmatige redenen.

Tijdstip van communiceren
ProVoet had dit bericht liever gecommuniceerd op het moment dat we zeker hadden geweten wie de nieuwe eigenaar van beide branchediploma’s zou zijn. Maar het CvAE wilde niet wachten met het opzeggen van de contracten met de exameninstellingen per 1-1-2018. En dat is dan ook de reden dat we u er nu al over informeren.

Nieuwe eigenaar branchediploma’s
Het is altijd de bedoeling geweest en ook nu de insteek om de borging van beide diploma’s bij een externe partij of meerdere partijen onder te brengen. We vinden het namelijk belangrijk dat andere relevante partijen het gewicht van beide branchediploma’s onderschrijven, net zoals ProVoet dat doet. Er is een (bij voorkeur externe) nieuwe eigenaar nodig omdat neutraliteit in het proces rond diplomering en kwaliteit belangrijk is.

Op dit moment praten we met een aantal partijen in en buiten de branche. Het is voor ProVoet niet de vraag of de borging gecontinueerd wordt, wel bij wie. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. We streven ernaar daar in de loop van 2017 definitief duidelijkheid over te geven.

Erkenning van de branchediploma’s blijft gewoon bestaan!
De erkenning en dus de waarde van het diploma blijft gelijk, vóór 1-1-2018 en ook daarna. Voor ProVoet, de scholen en de exameninstellingen verandert er niets. Voor consumenten, andere disciplines en/of zorgverzekeraars verandert er ook niets want ProVoet kent en erkent de waarde van dit diploma en zal dit ook naar buiten brengen, net zoals dat nu gebeurt.