Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Nieuws: Invoering Beroepscode voor de (medisch) pedicure

De Beroepscode voor de (medisch) pedicure is een feit. De invoering van dit document is een logische volgende stap in de ontwikkeling van het beroep (medisch) pedicure en medisch pedicure. Het document beschrijft hoe het professionele handelen eruit zou moeten zien. De Beroepscode is ontwikkeld op initiatief van ProVoet.

De Beroepscode is beschikbaar voor alle (medisch) pedicures. Daarnaast is deze ook kosteloos beschikbaar voor huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten en andere partijen die samenwerken met de (medisch) pedicure. Bekijk de beroepscode (medisch) pedicure online.Toekomstige (medisch) pedicures krijgen de inzichten van de Beroepscode als onderdeel van hun opleiding. Voor de huidige groep (medisch) pedicures ontwikkelt ProVoet een e-learningcursus.

De Beroepscode bevat waarden en normen voor een goede beroepsuitoefening. De (medisch) pedicure kan op de beroepscode terugvallen als zij/hij twijfelt over hoe te handelen in een lastige situatie. Daarnaast kan het goed zijn om weer eens stil te staan bij wat wel en niet past binnen bepaalde situaties.

Onder andere de volgende onderdelen komen in de Beroepscode aan bod: 

  • relatie van de beroepsbeoefenaar met de zorgvrager;
  • samenwerking met collega’s en andere zorgverleners;
  • relatie met de samenleving.

Hierbij worden telkens praktische handvatten genoemd. Bijvoorbeeld met betrekking tot wat wel en niet op internet te plaatsen bij het bespreken van een casus met collega’s. Of vuistregels om in acht te nemen bij de communicatie met collega-pedicures of zorgverleners.

De Beroepscode is ontwikkeld vanuit de behoefte van (medisch) pedicures om te kunnen handelen met lastige situaties. ProVoet heeft hierop het initiatief genomen om samen met de beroepsgroep een beroepscode te ontwikkelen.