Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Nieuws: NZa berekent opslagpercentage van 1,17%

De NZa heeft het voornemen om de tarieven voor de prestaties voetzorg bij DM te verhogen met een opslagpercentage van 1,17%. Ze hebben de veldpartijen, waaronder ProVoet, gevraagd om een reactie op dit voorstel. Deze opslag wordt toegevoegd omdat er voorheen geen vergoeding voor het gederfd rendement op eigen vermogen was opgenomen in het tarief. ProVoet heeft ingestemd met het voorstel. Als het voorstel uitgevoerd wordt betekent dat dat de tarieven voor elk zorgprofiel met 1,17% stijgen (ervan uitgaande dat alle overige tariefcomponenten gelijk blijven).