Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Nieuws: Onderzoek naar verhoogde druk

Wanneer leidt eelt bij de diabetische voet tot medisch noodzakelijke voetzorg?

De Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen eelt en medisch noodzakelijke voetzorg. Resultaat van dit onderzoek is een samenvattingskaart met 16 casussen, die je kunt raadplegen bij het beoordelen van eelt. De NVvP heeft alle betrokken beroepsverenigingen gevraagd de samenvattingskaart te verspreiden onder de leden. De kaart kunt u hieronder downloaden/inzien.

Eelt op of onder de voet van een persoon met een Sims classificatie 1 of hoger, kan aanleiding zijn voor medisch noodzakelijke voetzorg. Maar dat hoeft niet. De diverse disciplines verschillen hierover weleens van mening. Eelt is helaas niet meetbaar en in sommige gevallen geen aanleiding voor verhoogde druk. Dat betekent iets voor de Sims classificatie en het bijbehorende zorgprofiel. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wanneer er sprake is van eelt dat medisch noodzakelijk verwijderd dient te worden, bekostigd door de basisverzekering.

Tijdens het onderzoek zijn in een aantal rondes aan experts uit verschillende disciplines casussen voorgelegd. Onder de experts waren ook meerdere pedicures DV en medisch pedicures, naast onder meer praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en podotherapeuten.