19 maart 2018

Nieuws: ProVoet gaat gidsen

Eerder hebben we kort gemeld dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een consumentenwebsite en dat ProVoet.nl wordt vernieuwd. Graag lichten we het tipje van de sluier wat verder op over waar we mee bezig zijn en hoe het er uit gaat zien.

Onder het motto ProVoet gaat gidsen zetten we de laatste tijd vanuit ProVoet steeds meer in op duidelijkheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om duidelijkheid voor consumenten, welke ‘smaken’
pedicures er zijn, wat mag je van ze verwachten en wie zijn dat dan. Maar ook duidelijkheid gericht op onze (toekomstige) leden, welke opleidingen zijn er, wat houden ze in en wat kun je er nadien
mee. In het kader van deze duidelijkheid zijn we een traject gestart met twee websites: een consumentenwebsite en ProVoet.nl

De zoektocht naar een geschikte pedicure of medisch pedicure vindt steeds meer online plaats. Hier gaan we sterker op inzetten, zodat de consument terechtkomt bij een geschikte ProVoet pedicure.
Daarbij is het zo dat een consument in veel gevallen informatie opzoekt over een probleem aan hun voeten. Daarbij zien ze misschien niet direct de pedicure of medisch pedicure als oplossing.
Daarom wordt ook sterk ingezet op de problematiek vanuit het oogpunt van de consument. Als we de aandacht dan eenmaal vasthebben, proberen we de consument direct met een geschikte ProVoet pedicure in contact te brengen.

De vernieuwing van de ProVoet website bestaat in grote lijnen uit twee onderdelen:
• Beter toegankelijk maken en overzichtelijker presenteren van informatie voor leden van ProVoet.
• Integratie van een online platform voor leden van ProVoet, met daarop alle relevante informatie en actualiteiten uit de branche (niet afkomstig van ProVoet) en ruimte om met elkaar in contact
te komen. Een aantal populaire onderdelen van dePedicure.nl wordt hier ondergebracht, plus diverse nieuwe onderdelen.

De ontwerpen van beide websites zijn inmiddels afgerond. Daarbij stond gebruiksgemak en informatiebehoefte van de bezoeker centraal. Onder leiding van een extern bureau hebben we gekeken naar het huidige gebruik en ervaringen van ProVoet.nl en dePedicure.nl en soortgelijke websites gericht op consumenten.

De websites worden in de laatste maanden van dit jaar ontwikkeld en getest. Daarbij vragen we uiteraard onze leden naar hun ervaring. Naar verwachting worden beide website in de eerste maanden van volgend jaar opgeleverd.