Overslaan en naar de inhoud gaan

21 maart 2018

Nieuws: ProVoet in gesprek met de NZa over uitsluiting en keuzevrijheid

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ProVoet gevraagd om mee te denken in een verkennend onderzoek dat zij uitvoert. De vraag is of er zorgaanbieders uitgesloten worden en of de keuzevrijheid van de patiënten wordt beperkt. Dit onderzoek strekt zich uit over verschillende ketens (diabetes/COPD) en zorgaanbieders.

Op 4 januari zijn we bij de NZa geweest. We hebben besproken hoe de samenwerking tussen pedicures en zorggroepen verloopt en welke problemen er spelen. Ook hebben we het gehad over de wijze waarop het contract gesloten wordt, of er directe uitsluiting plaatsvindt, welke aanvullende voorwaarden gehanteerd worden en of de keuzevrijheid van patiënten wordt beperkt.

In het gesprek hebben wij aangegeven dat een groot deel van de pedicures niet rechtstreeks gecontracteerd wordt door de zorggroep, maar via een podotherapeut. Dat levert in sommige gevallen extra aanvullende voorwaarden op en een verdere beperking van de keuzevrijheid van de patiënt.

Of er een breder onderzoek wordt uitgevoerd is afhankelijk van de uitkomsten van deze eerste inventarisatie. We houden u op de hoogte over de voortgang.