Overslaan en naar de inhoud gaan

21 maart 2018

Nieuws: Stichting SFBV koopt pand Kerkewijk 71 van de buren

Beste leden,

In 2009 nam ProVoet haar intrek in het huidige pand aan de Kerkewijk. SFBV, ProCERT en de NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners) huren een deel van het pand. Grote winst van was destijds dat we over ruimte en voorzieningen beschikten om bijeenkomsten te houden. Een ander voordeel is om met aanverwante partijen in één gebouw te wonen, waarbij faciliteiten (vergader- en workshopruimte, ICT) optimaal worden benut. In het pand konden we ook een professionele pedicurepraktijk inrichten voor demonstraties en promotiedoeleinden.

Het beleidsplan 2015-2020: Samen Steeds Sterker vraagt om verdere professionalisering van de werkorganisatie en het uitbouwen van faciliteiten ter ondersteuning van onze leden (bv. trainingspraktijk en workshopruimte). Het huidige pand biedt hier niet voldoende mogelijkheden voor. Om hier aan tegemoet te komen heeft stichting SFBV onlangs het pand van de buren (Kerkewijk 71) aangekocht. Het moment van aankoop is zeer gunstig vanwege de lage hypotheeklasten en mooie aankoopprijs. Bovendien zal de waarde van het pand verder toenemen en ontvangt SFBV huurinkomsten uit verhuur van de eerste etage.

De aankoop door de stichting SFBV is ook positief voor de vereniging ProVoet. Provoet kan weer voor 100% haar eigen pand gebruiken. De huidige inwonende organisaties en mogelijk andere in de toekomst, krijgen hun eigen pand. Hierdoor komen we sterker te staan in mogelijke toekomstige onderhandelingen. We blijven hierbij optimaal gebruik maken van de gezamenlijke faciliteiten voor vergaderen, workshops en ICT. De verhuizing heeft geen consequenties voor de huisvestingskosten van ProVoet. 

Het pand wordt in het komende half jaar opgeknapt. De trainingspraktijk op de eerste verdieping van het huidige pand wordt in het nieuwe pand ondergebracht. Hierdoor kan deze in de toekomst beter worden benut voor deskundigheidsbevordering en toetsing. De ruimte die daardoor in het huidige pand vrij komt wordt gebruikt als ontmoetingsruimte voor vergaderingen en workshops.

We hebben er alle vertrouwen in dat deze stap ProVoet in staat stelt om de komende jaren onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. 

Met vriendelijke groet,

Thieu Eijkemans, voorzitter SFBV

Ben Wagemakers, voorzitter ProVoet